Sort by
Sort by

Nestlé en de maatschappij

 

Onze impact

We defineerden drie impact domeinen waar we het verschil kunnen maken en die ons moeten helpen om onze verbintenissen 2020 evenals de Doelstellingen voor Duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te behalen. De 41 verbintenissen die we zijn aangegaan, ondersteunen onze inspanningen op deze domeinen.

INDIVIDUEN & GEZINNEN


50 miljoen
kinderen helpen gezonder te leven
ONZE GEMEENSCHAPPEN

De bestaansmiddelen verbeteren van
30 miljoen
mensen in de gemeenschappen die in contact staan met onze operationele activiteiten.
DE PLANEET

Ervoor zorgen dat onze activiteiten
GEEN
impact op het milieu hebben

 

Onze manier van werken

 

In ons werk laten we ons leiden door waarden die gebaseerd zijn op respect. We werken samen met onze partners om gedeelde waarde op te bouwen, door bij te dragen aan de noden van de samenleving en door het succes op lange termijn van onze activiteiten te verzekeren. Dat noemen we het Creating Shared Value, een principe dat we in al onze realisaties verankeren.