Sort by
Sort by

Nestlé vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 13,5% in 2023

Goed nieuws! In 2023 hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met 13,5% verminderd ten opzichte van 2018 en liggen we op koers om onze absolute vermindering van onze uitstoot met 20% te bereiken tegen 2025 en met 100% tegen 2050, terwijl we onze groei behouden. Ontdek de belangrijkste resultaten in onsCreating Shared Value and Sustainability Report 2023 en hoe we ons inzetten om duurzame waarde te leveren aan al onze belanghebbenden: onze medewerkers, onze consumenten, onze aandeelhouders, onze partners en de samenleving als geheel.

Wat zijn de belangrijkste punten in het verslag van 2023?

 • We liggen op schema om de nettovermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% tegen 2025 te halen, in lijn met ons plan voor een nettonuluitstoot. We hebben onze CO2-uitstoot al met meer dan 13,5% verminderd ten opzichte van de uitgangswaarde van 2018, terwijl ons bedrijf is blijven groeien. Dit omvat een vermindering met meer dan 15,3% van de methaanuitstoot.
  • We verbeteren de energie-efficiëntie van onze eigen activiteiten en 91,9% van de elektriciteit die wereldwijd in onze productievestigingen wordt gebruikt, is afkomstig van hernieuwbare bronnen (100% in België).
 • We helpen ook de landbouwers en leveranciers in onze waardeketen om hun uitstoot te verminderen en regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen.
  • Tegen het einde van 2023 was 15,2% van onze hoofdingrediënten afkomstig van boerderijen die regeneratieve landbouw beoefenen, tegenover 6,8% in 2022.
  • We hebben ook bijgedragen aan initiatieven voor regeneratie van landschappen in Brazilië, Chili, Indonesië en Maleisië, waarbij 60.000 hectare land is hersteld en ongeveer 60.000 mensen lokaal zijn ondersteund.
 • We verhogen het aandeel op verantwoorde wijze ingekochte hoofdingrediënten door de traceerbaarheid te versterken en door leveranciers, landbouwers en gemeenschappen autonoom te maken zodat ze veerkrachtiger worden.
  • Eind 2023 was 36,2% van onze hoofdingrediënten op verantwoorde wijze ingekocht, tegenover 22% in 2022.
  • 93,4% van onze primaire toeleveringsketens voor cacao, koffie, vlees, palmolie, papierpulp, soja en suiker is als ontbossingsvrij beoordeeld.

nesquik

 • We boeken ook vooruitgang in onze inspanningen om onze verpakkingen duurzamer te maken. We gebruiken minder nieuw plastic en meer alternatieve materialen. We herzien onze verpakkingen om ze recycleerbaar of herbruikbaar te maken en werken aan een beter beheer van plastic afval. 
  • 86,6% van al onze verpakkingen is herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar volgens de definities van de Ellen MacArthur Foundation. In België bedraagt dit cijfer 97,2%. 
  • 83,5% van onze plastic verpakkingen is speciaal ontworpen om gerecycled te worden volgens strikte ecodesigncriteria die uniek zijn voor Nestlé.  
  • We hebben het gebruik van nieuw plastic verminderd met 14,9% ten opzichte van onze uitgangswaarde in 2018 op mondiaal niveau en met 33% op Europees niveau.
 • We hebben ons een ambitieus doel gesteld om de verkoop van meer voedzame producten te verhogen en de voedingswaarde en smaak van onze producten verder te verbeteren. We hebben blijk gegeven van transparantie wat betreft de voedingswaarde van ons wereldwijde portfolio. We hebben onze praktijken voor verantwoorde marketing versterkt.
  • In België: al onze producten die onder de Nutri-Score vallen, dragen dit label. 98% van onze Garden Gourmet-plantaardige producten heeft een Nutri-Score A of B.
  • Onze Fitness Original-ontbijtgranen bevatten nu 58% volkoren granen en minder suiker en zout. Dit is het resultaat van ons voortdurende verbeteringsbeleid, waarbij we geleidelijk de hoeveelheid volkoren granen hebben verhoogd en suiker en zout hebben verminderd.
  • In 2023 hebben we een van de strengste beleidslijnen voor verantwoorde marketing ter wereld aangenomen, waarbij we marketing voor kinderen onder de 16 jaar (voorheen 13 jaar) vrijwillig beperken. Bovendien verbindt Nestlé zich ertoe om geen gegevens te verzamelen van minderjarigen en op sociale media alleen te werken met influencers die ouder zijn dan 18 jaar.

Volgende stappen

réduction de gaz à effet de serre

Nestlé zal zijn inspanningen versterken om zijn uitstoot te verminderen door agrobosbouw, preventie van ontbossing en nieuwe landbouwpraktijken te combineren. Tegelijkertijd zullen we blijven inzetten op innovatie, zowel op productniveau als op het gebied van landbouwtechnologie, door te investeren in intern onderzoek en ontwikkeling en door externe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Belangrijkste indicatoren en validatie door twee onafhankelijke instanties

Dit jaar hebben we, in overeenstemming met de nieuwe Zwitserse regelgeving, onze prestaties beschreven met betrekking tot een selectie van de relevantste milieu- en sociale indicatoren. Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van deze gegevens te garanderen, hebben we een beroep gedaan op de expertise van twee derden: EY, voor de indicatoren die volgens de Zwitserse wetgeving essentieel worden geacht, en Bureau Veritas, voor de andere belangrijke prestatie-indicatoren. Net als in de voorgaande jaren hebben we ook vrijwillig aanvullende prestatie-indicatoren meegedeeld.

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit verslag of een bepaald aspect wilt bespreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Smarties