Sort results by
Sort results by

Plattelandsgemeenschappen

Op het platteland hangt het leven af van de landbouw. Daarom willen wij meewerken aan de ontwikkeling van degelijke, welvarende gemeenschappen en de levensstandaard verbeteren van de landbouwers met wie wij werken.

Hoewel wij geen landbouwgrond bezitten, dragen wij dankzij onze wereldwijde aanwezigheid bij aan plattelandsontwikkeling door de inkomsten te verbeteren, het onderwijs te bevorderen, de mensenrechten te eerbiedigen en de vrouwen en jongeren te steunen.

Dankzij die inspanningen hebben wij toegang tot hoogwaardige grondstoffen

Voor cacao

  

Cocoa Plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2009 lanceert Nestlé het Cocoa Plan dat het leven van cacaoboeren en hun gemeenschappen helpt verbeteren via 5 pijlers:

  • Betere landbouwpraktijken (betere gewassen produceren en de opbrengst van de landbouwers verhogen)
  • Betere cacao (verdeling van sterkere cacaoplanten)
  • De bevoorradingsketen verbeteren en vereenvoudigen
  • Het onderwijs verbeteren en uitbreiden (bouw van scholen)
  • Nauw samenwerken met de ngo's    

   Meer weten over The Cacao Plan van Nestlé

 

Voor koffie

 

Beyond the Cup

Dankzij het Nescafé plan, gelanceerd in 2010, zetten wij ons in om de koffieteelt en -productie te versterken door koffieproducenten in staat te stellen gezonde, leefbare en duurzame gewassen te telen en hun opleiding, levensomstandigheden en onderwijs te verbeteren.

Meer weten over het Nescafé Plan

 

 

AAA sustainability

 

Het AAA Sustainable Quality-programma van Nespresso, ontwikkeld met Rainforest Alliance en Fairtrade International, werd gelanceerd in 2003 en heeft tot doel een duurzame bevoorrading in hoogwaardige koffie voor de Nespresso Grands Crus te waarborgen en tegelijkertijd technische bijstand en opleiding te geven aan de telers om hun inkomens en die van hun gezinnen te verbeteren.