Sort by
Sort by

Onze waarden zijn diep verankerd in respect en vormen de basis van ons beleid voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. We zijn ervan overtuigd dat de diversiteit van onze medewerkers een echte troef is en dat talent geen leeftijd, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging kent.

Het is essentieel om een open cultuur en werkomgeving te creëren, waarin iedereen zich goed voelt zoals hij of zij is. Dit mag niet worden beschouwd als een kortetermijnstrategie of iets dat voorgoed verworven is.

We willen dat onze medewerkers zich op hun gemak en in vertrouwen voelen om zichzelf te kunnen zijn. De waarden die wij verdedigen en toepassen zijn zelfrespect, respect voor anderen, respect voor diversiteit en respect voor de toekomst.

Als bedrijf met een grote diversiteit aan nationaliteiten en een personeelsbestand van meer dan 270.000 mensen, erkennen we dat de obstakels voor gelijkheid, culturele dynamiek en behoeften van werknemers aanzienlijk verschillen. Daarom kunnen we niet één enkele oplossing definiëren in onze strategie voor diversiteit en inclusie. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit creativiteit en innovatie stimuleert en onze organisatie vooruithelpt.

We blijven vooruitgang boeken op vier belangrijke gebieden: gendergelijkheid, versterking van de autonomie van personen met een handicap, de LHBTQI+-gemeenschap en de strijd tegen rassendiscriminatie.

Gendergelijkheid

Parité hommes-femmes

 

Via ons Gender Balance Acceleration Plan, verbinden wij ons ertoe om het percentage vrouwen in directiefuncties te verhogen. 

Eind 2023:

  • werd meer dan 46,4 % van de managementfuncties wereldwijd bekleed door vrouwen
  • waren 25% van de leden van de raad van bestuur van Nestlé vrouwen
  • werd 34,6% van onze top 200-managementfuncties bekleed door vrouwen.

In België en Luxemburg streven we ernaar dat in 2024 39% van de directiefuncties en 49% van de midden- en hogere kaderfuncties door vrouwen worden bekleed.

Maar we zijn vastbesloten om verder te gaan en zetten onze acties voort.

Versterking van de autonomie van personen met een handicap

Wij verbinden ons ertoe om een inclusieve omgeving te creëren waarin personen met een handicap gelijke kansen krijgen. Wij voeren acties uit om het bewustzijn te vergroten en onbewuste vooroordelen uit te bannen, of het nu om zichtbare of onzichtbare handicaps gaat.

Wij hebben het Charter van het Global Business and Disability Network van de Internationale Arbeidsorganisatie ondertekend om de inclusie van mensen met een handicap op onze werkplekken te waarborgen. 

Sinds 2020 hebben wij The Valuable 500 ondertekend om inclusie van gehandicapten deel te laten uitmaken van ons leiderschapsprogramma.

Een concreet voorbeeld op internationaal niveau en in België: Nespresso steunt Café Joyeux, de eerste keten van cafés en restaurants die mensen met geestelijke en cognitieve handicaps in dienst neemt en opleidt. Een deel van de verkoop van hun gezamenlijke creatie van een limited edition koffie, Nespresso pour Café Joyeux, helpt bij de financiering van nieuwe banen voor de leden van het Café Joyeux-team.

De LHBTQI+ gemeenschap

We zetten ons in voor het bevorderen van gelijkheid en inclusie op de werkplek en moedigen onze werknemers aan om authentiek te zijn en hun ware identiteit te uiten. Wij zijn er trots op dat sommige van onze markten topscores hebben behaald bij externe audits naar gelijkheid op het werk.

Wij steunen de gedragsnormen voor ondernemingen van de Verenigde Naties (United Nations Standards of Conduct) om discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te bestrijden en zijn lid van het Partnership for Global LGBTI Equality.

We zijn trots op de aanwezigheid van Nestlé LHBTQI+ netwerken in veel van de landen waar we actief zijn, die ruimte bieden voor dialoog en ondersteuning. We organiseren wereldwijd webinars over onderwerpen als onbewuste vooroordelen, ondersteuning op de werkplek en geestelijke gezondheid en specifieke opleidingen voor LHBTQI+-medewerkers. Hieronder valt ook een onlangs gelanceerde empowerment- en ondernemerschapscursus voor transgendercollega's.

Ras en etnische inclusie

We zetten ons volledig in voor het bevorderen van raciale en etnische inclusie en het bestrijden van onbewuste vooroordelen. We werken actief aan een eerlijke vertegenwoordiging in directiefuncties, rekening houdend met de gemeenschappen en landen waarin we actief zijn. We beoordelen regelmatig onze vooruitgang in het uitbannen van discriminatie door middel van zelfevaluaties.

We zijn medeoprichter van het initiatief Partnering for Racial Justice in Business een coalitie van wereldwijde organisaties en hun leidinggevenden. We maken ook deel uit van de werkgroep die het Global Race and Ethnic Equity Framework ontwikkelt en onderzoekt hoe we systemisch racisme kunnen bestrijden in onze organisaties en in de gemeenschappen waarin we onze activiteiten uitoefenen.

Ons advies aan slachtoffers van huiselijk geweld

We willen open zijn over moeilijke onderwerpen, zoals de strijd tegen huiselijk geweld. We zijn er duidelijk over dat geen enkele vorm van geweld - fysiek, verbaal, psychologisch, seksueel of sociaaleconomisch - tegen onze medewerkers wordt geduld, ongeacht hun geslacht.

Onze richtlijnen voor steun aan medewerkers die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld hebben tot doel het probleem onder de aandacht te brengen en advies te geven om de slachtoffers te ondersteunen. Onze medewerkers bewustmaken, de angst voor stigmatisering van slachtoffers op de werkvloer wegnemen en een stem geven aan het publiek. Onze richtlijnen, die in Argentinië, Paraguay en Uruguay werden gelanceerd, worden nu internationaal uitgerold.