Sort by
Sort by

Meteen actie ondernemen om het klimaat te beschermen. Onze activiteit transformeren en onze middelen bundelen om klimaatverandering te bestrijden, overal ter wereld. Wij geloven dat onze omvang en reikwijdte ons de verantwoordelijkheid en kracht geven om samen te werken aan een betere toekomst.

Wij hanteren een holistische aanpak van het beheer van onze impact op het milieu, waarbij wij klimaatverandering koppelen aan aanverwante zaken, zoals waterbeheer, biodiversiteit en mensenrechten.

Deze aanpak omvat de productie van onze grondstoffen, de verpakkingen en de productie in onze fabrieken, maar ook het transport van onze producten en het gebruik ervan door de consumenten.

In december 2020 hebben wij onze roadmap voor het klimaat gepubliceerd met onze ambities en de acties die ons zullen helpen om tegen 2050 netto nuluitstoot van broeikasgassen (BKG’s) te bereiken.

Onze vooruitgang eind 2023 wereldwijd

13.58 %
93.4 %
92 %

De klimaatstrategie in actie

Wij hanteren een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om de uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen en de effecten van klimaatverandering op de natuurlijke ecosystemen, gemeenschappen en voedselsystemen aan te pakken. Wij werken ook nauw samen met de landbouwers en gemeenschappen om de toepassing van regeneratieve landbouwpraktijken aan te moedigen.

Onze krachten bundelen om het klimaat te beschermen

Om onze wereldwijde verbintenissen in lokale acties om te zetten, heeft Nestlé in België zich in 2020 aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA).

Dit platform en deze gemeenschap, met The Shift en het WWF als initiatiefnemers, nodigen de Belgische organisaties uit om het voortouw te nemen inzake klimaatactie door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te leggen.

Als een van de eerste leden van deze Alliantie willen wij een belangrijke bijdrage leveren door onze wereldwijde kennis en lokale expertise actief te demonstreren en te delen. Het is ook een geweldige kans om te leren van de ervaring van andere organisaties en om onze krachten te bundelen. 

Alle leden van de BACA definiëren hun klimaatambities op basis van Science Based Targets (SBTs) op de wetenschap gebaseerde doelstellingen. Dit is een langetermijnverbintenis. Via informatiesessies, workshops en opleidingen over nieuwe tools en nieuwe technologieën dragen de leden bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs door hun CO2-uitstoot te verminderen. 

Ons lidmaatschap van de BACA is dus een logische stap in onze voortdurende strijd voor een groenere wereld.