Sort by
Sort by

Bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van het milieu voor de toekomstige generaties vereist krachtige, compromisloze acties op korte, middellange en lange termijn.

Onze koolstofvoetafdruk drastisch verminderen.

Wij hebben onszelf tot doel gesteld om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG’s) met 20% te verminderen tegen 2025 en uiterlijk tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken voor onze hele waardeketen.

Dit doel is gevalideerd door het Science Based Targets Initiative, op basis van ons referentiejaar 2018 (met een uitstoot equivalent aan 92 miljoen ton broeikasgassen), ongeacht het groeiniveau in de komende jaren.

In 2020 hebben wij (met een update in 2023), de roadmap voor netto nuluitstoot gepubliceerd, waarin alle acties staan die wij ondernemen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

onze roadmap voor netto nuluitstoot

Er zijn meerdere belangrijke pijlers om ons doel van netto nuluitstoot te bereiken

 1. Onze uitstoot van BKG’s verminderen

  • Wij verbinden ons ertoe om de uitstoot van broeikasgassen in onze activiteiten, onze logistiek, onze toeleveringsketen en onze productportfolio te verminderen. Dit betekent dat wij concrete maatregelen nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en productieprocessen te optimaliseren.
 2. Regeneratieve landbouw ondersteunen

  • Het grootste deel van onze uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van onze waardeketen (95%), van activiteiten zoals landgebruik, landbouw en zuivelproductie. Daarom werken wij samen met partners in onze hele waardeketen om activiteiten zoals regeneratieve landbouw te ontwikkelen.
  • Werken met landbouwers en hen helpen om regeneratieve landbouw toe te passen, d.w.z. milieuvriendelijke productiemethoden die hun levensomstandigheden verbeteren.
  • 200 miljoen bomen planten tussen 2020 en 2030.
  • Ervoor zorgen dat geen van onze belangrijkste leveranciers op welke manier dan ook betrokken is bij ontbossingsactiviteiten.
 3. Een circulaire economie bevorderen

  • Afval tot een minimum beperken en hergebruik, recyclage en terugwinning van materialen bevorderen. Dit omvat initiatieven zoals het verminderen van onze verpakkingen, het gebruik van recycleerbare en/of herbruikbare verpakkingen, het verminderen van voedselverspilling en het bevorderen van de circulaire economie.
 4. Samenwerken en bewustmaking

  • Samenwerken met andere industriële spelers, overheden en het maatschappelijk middenveld is essentieel om goede praktijken te delen, innovatie te bevorderen en bewust te maken van het belang van milieuduurzaamheid voor het bereiken van netto nuluitstoot.

Onze roadmap in acties