Sort by
Sort by

Het optimaal benutten van de afvalstroom in het Nestlé gebouw in Brussel en het bereiken van het stadium van nul afval in een aanpak van circulaire economie was een ambitieuze uitdaging. Maar sinds eind 2022 hebben we die met succes gehaald!

Dit resultaat werd niet van de ene op de andere dag bereikt. Het begon allemaal in 2015, tijdens een grote renovatie van het hoofdkantoor van Nestlé in Brussel, die leidde tot de invoering van sorteren van afval, namelijk papier/karton, plastic/metaal/drankkartons en organisch afval. Hoewel glas al werd gescheiden, bleef het percentage restafval hoog.

Een geleidelijke aanpak

In 2020 werd een tweede stap gezet in onze aanpak van milieuduurzaamheid met het STEP+ programma en de eliminatie van wegwerpplastic in het hele gebouw en bij buitenactiviteiten georganiseerd door Nestlé in België.

In partnerschap met Renewi/Ecosmart, werden ook concrete maatregelen genomen om:

  • onze koolstofvoetafdruk te verkleinen
  • de elektrificatie van ons wagenpark in gang zetten
  • groene stroom te gebruiken in het gebouw
  • ons energieverbruik te verminderen

Dankzij geleidelijk sorteren en de inzet van al onze werknemers zijn we erin geslaagd om het percentage restafval tussen 2019 en 2021 met 90% te verminderen.

Er moest nog één laatste stap worden gezet! Dankzij constante communicatie, voortdurende voorlichting en de niet-aflatende motivatie van onze werknemers hebben we het ultieme doel van ons traject bereikt: nul afval.

Door ons restafval aanzienlijk te verminderen van 2 kg per werknemer per maand in 2019 tot slechts 25 g per werknemer per maand werd eind 2022 het eerste nulafvalcertificaat van België uitgereikt aan het hoofdkantoor van Nestlé in Anderlecht door de onafhankelijke controle-instantie Keurmerk Nederland.

De laatste stap

In het tweede kwartaal van 2023 was er nog maar 4 kg restafval over voor het hele gebouw, wat amper 0,1% van al het afval vertegenwoordigt. Bij Nestlé in Anderlecht zijn de witte vuilniszakken nu overbodig! De andere bedrijven die het gebouw van Nestlé in Brussel gebruiken sluiten zich volledig aan bij deze aanpak voor nul afval.