Sort by
Sort by

Ons doel is om minder nieuw plastic van fossiele brandstoffen te gebruiken in onze verpakkingen. Door overbodig plastic te elimineren (van scheurstrips tot wegwerpartikelen zoals rietjes), herbruikbare en hervulbare alternatieven te introduceren en over te stappen op papier, biogebaseerde en biologisch afbreekbare materialen, verkleinen we nu al onze plastic voetafdruk.

Eind 2023 was 83,5% van onze plastic verpakkingen ontworpen om te worden gerecycleerd. Ons doel is om meer dan 95% te bereiken tegen 2025 en we blijven vastberaden om 100% te bereiken. We boeken goede vooruitgang in ons streven om het gebruik van nieuw plastic tegen 2025 met 33% te verminderen.

Onze acties gaan verder dan de materialen die we gebruiken in onze verpakkingen. Om te voorkomen dat onze verpakkingen op de vuilnisbelt belanden, werken we aan het vergemakkelijken en verbeteren van recyclage door betere infrastructuur te ondersteunen en door de mensen aan te moedigen bij hun inspanningen om plasticvervuiling te bestrijden.

Niet alleen actie ondernemen

Dergelijke verandering die verder gaat dan onze eigen activiteiten, vereist een sterke samenwerking. Wij maken deel uit van de Plastic Waste Coalition of Action van het Consumer Goods Forum en het World Economic Forum’s Global Plastic Action Partnership (GPAP). Dat getuigt van onze inzet om als bedrijf vrijwillig actie te ondernemen op dit gebied.

In 2019 hebben wij ons aangesloten bij het initiatief New Plastics Economy de la Fondation Ellen MacArthur. Wij hebben ons ertoe verbonden om samen met de hele industrie een circulaire economie voor plastic te creëren, te beginnen met verpakkingen. Wij elimineren overbodig plastic in onze verpakkingen en innoveren om het plastic dat wij nodig hebben recycleerbaar en herbruikbaar te maken.

Wij blijven overheidsinstellingen steunen door actief te lobbyen voor betere, geharmoniseerde regelgeving om de ontwikkeling van infrastructuur te versnellen in de landen waar wij actief zijn. Wij pleiten voor een wettelijk bindend VN-verdrag over plasticvervuiling en zijn actief lid van de belangengroep Business Coalition for a Global Plastics Treaty (coalitie van bedrijven voor een wereldverdrag over plastic).

Evenveel plastic inzamelen als wij verkopen

Wij zetten ons in om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van efficiënte systemen voor inzameling, sortering en recyclage in de landen waar wij actief zijn. Het wereldwijde tekort aan infrastructuur is aanzienlijk en valt niet direct onder onze controle, maar wij trachten efficiënte inzameling te ondersteunen door middel van projecten en activiteiten over de hele wereld.

In veel landen werken wij samen met lokale partners om evenveel plastic in te zamelen en te recycleren als wij gebruiken in onze verpakkingen, op basis van het principe ‘één ton in, één ton uit’.

We hebben een aantal landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika geïdentificeerd waar afval vaak slecht wordt beheerd. In deze landen hebben we in samenwerking met partners en verenigingen projecten opgezet om de inzameling, sortering en terugwinning van plastic afval te verbeteren. Het doel is om plastic in de economie en uit het milieu te houden.

Nieuwe verpakkingsoplossingen

Het verminderen van plastic is een belangrijke stap, maar het aanbieden van nieuwe verpakkingsoplossingen maakt ook deel uit van ons streven om alternatieven voor plastic te vinden.

In verschillende landen testen we hervulsystemen en dispensers voor voedingsmiddelen in bulk, en vervangen we plastic verpakkingen van meerdere materialen die moeilijk te scheiden of te recycleren zijn door recycleerbaar papier, met name voor Maggi bouillonblokjes, Nesquik drank, KitKat repen, Nescafé, of Smarties en Quality Street bonbons die nu verpakt zijn in FSC-gecertificeerd recycleerbaar papier.

smarties
kit Kat

En in België

Om de uitdaging van plasticafval aan te gaan, moet iedereen zijn gedrag veranderen en er is geen betere plek om te beginnen dan binnen je eigen bedrijf.

Bij Nestlé in België zijn we de uitdaging aangegaan en hebben we initiatieven genomen zoals

  • De eliminatie van alle wegwerpplastic in de vestigingen van Nestlé (bekertjes, roerstaafjes, bestek, enz.)
  • Nescafé Dolce Gusto heeft de plastic krimpfolie die werd gebruikt bij promotionele activiteiten, vervangen door papieren etiketten, waardoor het merk het equivalent van meer dan 1 ton plastic per jaar bespaart.
  • Sinds 1 januari 2023 kunnen alle drankcapsules, zowel aluminium als plastic, in de nieuwe blauwe zak worden ingezameld om te worden gerecycleerd. Deze nieuwe recyclageoplossing is het resultaat van de samenwerking tussen Nespresso en Fost Plus (de organisatie die verantwoordelijk is voor de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België), waar JDE Peet's (voor L'Or en Douwe Egberts) en Nestlé (voor Starbucks by Nespresso, Nescafé Farmers Origins et Nescafé Dolce Gusto) zich vervolgens bij hebben aangesloten. Delhaize neemt sinds 2024 deel aan dit initiatief.

Deze actie wordt momenteel volledig gefinancierd door de hierboven vermelde merken.