Sort by
Sort by

Bij Nestlé zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen waarin wij actief zijn en verbinden wij ons ertoe om een positieve impact te genereren met onze activiteiten.

Wij kunnen niet alle problemen alleen oplossen. Daarom werken wij samen met overheden, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), lokale verenigingen, organisaties van experts, onze sectorgenoten en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van elke gemeenschap en nauw samen te werken om passende oplossingen te bieden.

Wij hebben een aantal initiatieven opgezet om producenten van grondstoffen, en in het bijzonder boeren en landbouwers, te ondersteunen om

  • hen te helpen duurzame landbouwpraktijken toe te passen
  • hun bestaansmiddelen en hun productiviteit te verbeteren
  • hen te helpen veerkracht op te bouwen in het licht van klimaat- en economische uitdagingen,
  • hen eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen en de mensenrechten te eerbiedigen in onze hele toeleveringsketen.

Daarnaast maken grote uitdagingen zoals de strijd tegen kinderarbeid en dwangarbeid, klimaatverandering, waterschaarste, ontbossing en dierenwelzijn ook deel uit van onze verbintenissen en de oplossingen die wij kunnen helpen implementeren.

Wij zetten ons sterk in voor gelijkheid, diversiteit en non-discriminatie en voor het bieden van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

Het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren is een essentiële pijler in het bouwen aan een betere toekomst. Wij geloven sterk in hun potentieel en verbinden ons ertoe om hen opleidings- en tewerkstellingskansen te bieden. Ons doel is om hun vaardigheden te ontwikkelen door hen stages, mentorschapsprogramma's en opleidingskansen te bieden. Wij zijn vastbesloten om hen te begeleiden zodat zij hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen, slagen op de arbeidsmarkt en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van hun gemeenschap.

Samenwerking en het delen van expertise zijn noodzakelijk om de volledige reeks problemen in lokale contexten te begrijpen en oplossingen te ontwikkelen die een echte transformatie teweeg zullen brengen.