Sort by
Sort by

Van Nescafé tot Nespresso betrekken wij onze koffie bij kleine boeren, die een belangrijke plaats innemen in onze wereldwijde toeleveringsketen.

Nestlé heeft zich ertoe verbonden om 100% koffie van verantwoorde herkomst te hebben tegen 2025. Wij besteden voortdurend aandacht aan de traceerbaarheid van onze koffie. Weten waar onze cacaobonen vandaan komen is essentieel.

Terwijl de vraag naar koffie wereldwijd blijft groeien, worden koffietelende gemeenschappen vaak geconfronteerd met een reeks complexe economische, sociale en culturele uitdagingen. Daarom streven we naar een voortdurende verbetering van onze toeleveringsketen voor groene koffie, die zich uitstrekt over meer dan 30 landen.

Onze aanpak om onze inkoop van koffie te verbeteren

Het Nescafé Plan

Nescafé Plan

Regeneratieve landbouw is een centraal element van ons plan. We werken nauw samen met koffieboeren om hen te helpen regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen. Dat draagt bij aan het verhogen van hun inkomen door de productiviteit van de bedrijven te verbeteren en de koolstofuitstoot te verminderen.

We ondersteunen hen door opleidingen aan te bieden die hun kennis verbeteren en hen in staat stellen betere praktijken toe te passen. Deze opleidingen gaan ook in op concrete onderwerpen die ze lokaal tegenkomen, zoals de mensenrechten en genderongelijkheid.

Het Nespresso AAA Sustainable Quality™-programma

Nespresso AAA Sustainable Quality

Nespresso en zijn partners streven ernaar om 32 miljoen bomen te planten in en rond koffieplantages in negen landen tegen 2030. Dit is een belangrijk element in de strategie van Nespresso om koffieboeren te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Dit programma brengt ook veel voordelen met zich mee, zoals minder bodemerosie, watervoorziening en regulering van de temperatuur.

Meer weten over het Nespresso AAA Sustainable Quality™ ). Nespresso publiceert regelmatig het Positive Cup-verslag, dat details geeft over het werk dat wordt uitgevoerd in de 18 AAA-toeleveringsregio's (informatie in het Engels).

De boeren nieuwe vaardigheden en hoogproductieve zaailingen geven

De boeren nieuwe vaardigheden en hoogproductieve zaailingen geven

We helpen ook om koffieplantages te renoveren door koffiezaailingen van superieure kwaliteit aan de boeren te geven. We zijn er trots op dat we sinds 2010 meer dan 235 miljoen hoogproductieve en ziekteresistente koffiezaailingen hebben uitgedeeld aan boeren en zo hebben geholpen om meer dan 130.000 hectare koffieplantages over de hele wereld te vernieuwen.

De ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige koffievariëteiten is ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Om de productiviteit, veerkracht en kwaliteit te helpen verhogen, heeft ons onderzoeks- en selectieprogramma 15 nieuwe Arabica- en Robusta-koffievariëteiten met hoge prestaties ontwikkeld en uitgebracht in Mexico, Colombia, Ecuador, de Filipijnen en Thailand. In Mexico bieden de nieuwe koffievariëteiten 50% hogere opbrengsten, wat bijdraagt aan een potentiële verkleining van onze koolstofvoetafdruk met 30%.

Eerbiediging van de mensenrechten van de personen die onze koffie telen

Eerbiediging van de mensenrechten van de personen die onze koffie telen

Empowerment van vrouwen

Empowerment van vrouwen

Opleiding van de volgende generatie in de koffiegemeenschappen

Opleiding van de volgende generatie in de koffiegemeenschappen