Sort by
Sort by

Nestlé Needs Youth: ons wereldwijde initiatief voor jongeren

Het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren is een essentiële pijler bij het bouwen aan een betere toekomst, en wij geloven vast in hun potentieel en hun wens om zich op alle gebieden te ontplooien. Omdat jongeren onze toekomst zijn!

Via het Nestlé Needs YOUth-initiatief helpen we jongeren tussen 18 en 30 jaar niet alleen om hun vaardigheden te ontwikkelen via opleidingen, maar ook om ervaring op te doen via een stage of een eerste baan.

Dit initiatief, dat in 2023 zijn 10e verjaardag vierde, is een absolute prioriteit bij Nestlé. Wij zijn vastbesloten om jongeren te begeleiden zodat zij hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen, slagen op de arbeidsmarkt en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van hun gemeenschap.

Vanaf de lancering van Nestlé Needs Youth in 2013 was onze ultieme ambitie duidelijk: we wilden 10 miljoen jongeren over de hele wereld helpen om tegen 2030 toegang te krijgen tot betere economische kansen en zich voor te bereiden op het beroepsleven.

Om dit doel te bereiken, richten we ons op drie belangrijke pijlers op wereldwijde schaal volgens de behoeften van de landen en gemeenschappen waarin we actief zijn: inzetbaarheid, agrarisch ondernemerschap en ondernemerschap.

Jongeren moeten werk vinden, klaar zijn om te werken en de kans krijgen om landbouwondernemers, ondernemers en makers van waarde te worden.

Inzetbaarheid

Inzetbaarheid

In België en Luxemburg streven we ernaar om jaarlijks minstens 85 jongeren onder de 30 aan te werven en 40 stageplaatsen aan te bieden.

De stages die wij aanbieden zijn een echte investering van onze kant en een tastbaar voordeel voor onze stagiairs, omdat ze actief en concreet deelnemen aan de projecten en verantwoordelijkheden op zich nemen terwijl ze begeleiding en ondersteuning krijgen. Ze profiteren ook van ons professionele netwerk, netwerkevenementen, opleidingen en diverse workshops die hun studies aanvullen.

In de rubriek Carrières vindt u meer informatie over de stagemogelijkheden en jobs die wij onder meer aan jongeren aanbieden bij Nestlé in België en Luxemburg.

Agrarisch ondernemerschap

Agrarisch ondernemerschap

Ondernemerschap

Ondernemerschap

Het platform stelt "YEP’ers" ook in staat om ideeën in te dienen die aansluiten bij de prioriteiten van Nestlé, wat kan leiden tot samenwerkings- of aanwervingskansen.

Door deze drie pijlers samen te brengen, kunnen we de belangrijkste gebieden aanpakken waarop we kunnen bijdragen aan een sterke toekomst voor de komende generaties.

Ons lokaal engagement

In België en in Luxemburg in 2023:

54
43

Andere samenwerking voor opleiding en uitwisseling krijgen ook vorm met externe organisaties zoals:

  • YouthStart Belgium, een organisatie die opleiding geeft aan jongeren tussen 16 en 30 jaar die niet werken of naar school gaan en die maximaal een diploma secundair onderwijs of een in België niet erkend diploma hebben;
  • Diversicom dat als missie heeft om diversiteit op de werkvloer en de tewerkstelling van personen met een handicap op basis van hun vaardigheden te bevorderen.

We organiseren ook workshops op maat met verschillende Brusselse organisaties en verenigingen om jongeren te helpen hun cv en LinkedIn-profiel op te stellen, hen bewust te maken van het verloop van een wervingsproces en hoe ze zich erop kunnen voorbereiden om alle kansen aan hun kant te krijgen in hun zoektocht naar een job.

Dit maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid als bedrijf, maar het is ook het beste middel om nieuwe vaardigheden en talenten aan te trekken die in de toekomst bij ons komen werken.