Sort by
Sort by

Door het volledige potentieel van voeding te benutten, willen wij producten ontwikkelen die goed zijn voor onze consumenten en voor het milieu, en die de levenskwaliteit van iedereen verbeteren, vandaag en voor de toekomstige generaties.

Een klimaatgerichte aanpak

De klimaatcrisis verergert de wereldwijde voedselcrisis. Nooit eerder werd de rol van voedsel en landbouw bij het zoeken naar systemische oplossingen voor een milieucrisis zo goed begrepen. Wij moeten de overgang naar wereldwijde oplossingen voor deze uitdagingen verder versnellen.

Ons doel is om onze koolstofvoetafdruk tegen 2030 te halveren. Om daarin te slagen, transformeren wij alle aspecten van onze activiteit: van het overschakelen van onze vrachtwagens op alternatieve brandstoffen, en van onze gebouwen en van onze fabrieken op hernieuwbare elektriciteit tot het maken van verpakkingen die minder plastic gebruiken en gemakkelijker gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden.

Onze aanpak is holistisch en onderling verbonden, gebaseerd op onze verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden en tegelijkertijd de mensenrechten te ondersteunen en mensen centraal te stellen bij alles wat we doen.

Net zero roadmap

Grootschalige regeneratieve voedselsystemen

Changement climatique

Le changement climatique et les menaces environnementales telles que la dégradation des forêts, des terres, des sols et des cours d’eau affectent les communautés agricoles qui fournissent les matières premières. 
 

Ces menaces pèsent sur leurs moyens de subsistances partout dans le monde ainsi que sur l’accessibilité et la disponibilité des denrées alimentaires.

Daarom zetten wij ons in om regeneratieve voedselsystemen op grote schaal te bevorderen.

Elk woord in deze zin is belangrijk en geeft aan hoe wij onze activiteiten versnellen:

  • Vooruitgang boeken door onze stem te laten horen en onze invloed te gebruiken om vooruitgang te boeken, in samenwerking met andere belanghebbenden.
  • Regenereren om landbouwgrond en landschappen te helpen beschermen, vernieuwen en herstellen.
  • Voedselsystemen omvatten alle spelers, activiteiten, processen en producten die betrokken zijn bij het telen, kweken, produceren, leveren en consumeren van voedsel.
  • Op grote schaal, omdat de planeet, gemeenschappen en individuen behoefte hebben aan wereldwijde verandering op systeemniveau.

De landbouw- en voedselsystemen transformeren voor een veerkrachtige toekomst.

Door regeneratieve voedselsystemen te bevorderen en landbouwers te ondersteunen om regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen, dragen wij bij aan een veerkrachtigere toekomst voor onze planeet en haar bewoners.

Onze strategie Good for You om een evenwichtige voeding te bevorderen

Op basis van onze ervaring en expertise in onderzoek en ontwikkeling en met behulp van onze Good for You-strategie willen wij smakelijke en evenwichtige voeding toegankelijk maken voor miljarden mensen, nu en voor de toekomstige generaties.

Om daarin te slagen, verbinden wij ons ertoe om de voedingswaarde van de meeste van onze producten wereldwijd te verbeteren, waarbij wij het Health Star Rating (HSR)-systeem gebruiken als benchmark om onze vooruitgang te meten.

Wij verbinden ons ertoe om producten aan te bieden die goed zijn voor mens en milieu, die veilig en betaalbaar zijn, en van hoge kwaliteit om te voorzien in de behoeften van mensen van alle horizonten en in alle levensfasen.

Een rechtvaardige overgang ondersteunen

Soutenir une transition juste

Notre objectif est de fournir des moyens de substance résilients et équitables et un travail digne qui permettent aux communautés agricoles du monde entier de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

De weg naar regeneratieve landbouw is lang. Daarom helpen wij landbouwers door financiële steun aan hen te verlenen, door goede praktijken te belonen en door technisch en wetenschappelijk advies aan hen te geven, via programma's zoals het Plan Nescafé, het Cocoa Plan, het programma programme Nespresso AAA Sustainable QualityTM en het inkomensversnellingsprogramma.

Deze aanpak, gecombineerd met respect voor en bevordering van de mensenrechten, beoogt bij te dragen aan een rechtvaardige overgang naar nieuwe praktijken in al onze toeleveringsketens.

De natuur herstellen, de biodiversiteit beschermen

Ondersteuning van de natuur staat centraal bij regeneratieve landbouwpraktijken en is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Wij streven ernaar natuurlijke hulpbronnen te helpen beschermen, met name bossen, die een groot deel van de biodiversiteit van de planeet herbergen.

Daarom implementeren wij landschapsinitiatieven in het kader van onze Forest Positive strategie en ons wereldwijde herbebossingsprogramma, evenals initiatieven voor waterbeheer. Wij kopen ook gecertificeerd ontbossingsvrije ingrediënten in.

Creating Shared Value

Wij geloven dat ons bedrijf succes zal boeken op lange termijn door waarde te creëren en een concurrentievoordeel te ontwikkelen. Beide aspecten moeten niet alleen ten goede komen aan onze aandeelhouders, maar ook een belangrijk antwoord bieden op maatschappelijke en milieu-uitdagingen.

Wij noemen die aanpak Creating Shared Value, waarbij commerciële voordelen en maatschappelijke impact elkaar versterken. Creating Shared Value is het principe dat onze manier van werken en zakendoen in onze waardeketen beheerst. Het vormt de kern van onze bestaansreden, namelijk dat goede voeding bijdraagt aan een betere levenskwaliteit voor iedereen, vandaag en voor de toekomstige generaties.

Het berust op respect voor normen en duurzame handelspraktijken om het milieu te beschermen.

Creating Shared Value

Al deze inspanningen vereisen begrip en steun van alle belanghebbenden, of het nu gaat om regeringen, de academische wereld en ngo's, collega-ondernemingen en concurrenten, financiële instellingen en handelaars in grondstoffen. Wij hebben allemaal een rol te spelen om regeneratieve voedselsystemen op grote schaal werkelijkheid te laten worden.