Sort by
Sort by

Hoe kan ik een aanvraag voor sponsoring indienen?

Nestlé is over het algemeen niet actief op het gebied van sponsoring.

Hier kunt u toch een aanvraag indienen. Als wij belangstelling hebben voor het dossier zullen wij zeker contact met u opnemen.

Als dat niet het geval is, dan zal er geen enkel gevolg aan worden gegeven.

Wij danken u niettemin voor uw belangstelling voor Nestlé en wensen u veel succes met uw pogingen.