Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé en de etikettering op de voorkant van de verpakkingen

Wij hebben ons ertoe verbonden om onze consumenten een duidelijke en transparante voedingsetikettering te bieden, gebaseerd op de wetenschap, in een formaat dat hen in staat stelt om geïnformeerde, afgewogen en doordachte beslissingen te nemen.

We gebruiken op grote schaal de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA) en hebben ons ertoe verbonden om monochrome GDA-etikettering te plaatsen op de voorkant van de verpakking van bijna 100% van ons voedingsproducten en dranken, overal in de wereld waar de wetgeving dit toelaat.

Wij zijn van mening dat de GDA-etikettering de consumenten concreet en objectief advies geven, per portie, inzake de dagelijkse consumptie van calorieën en belangrijke voedingsstoffen, zoals vetten, koolhydraten en zout/natrium. Dit helpt de consument om de bijdrage van een portie van een product of drank aan hun dagelijkse voedingsbehoeften te beoordelen.

In het belang van de consument werkt Nestlé voortdurend samen met lokale en regionale brancheorganisaties om het beste voedingsinformatiesysteem op de verpakking aan te bieden. Ons engagement bij de nationale gezondheidsautoriteiten en onze steun aan hun volksgezondheidsprogramma’s hebben ons ertoe aangezet om mee te werken aan de implementatie van voedingsetiketteringssystemen, met name in het Verenigd Koninkrijk en in Australië (respectievelijk met het GDA-kleurcodesysteem en de Health Star Rating).

Wij zijn van mening dat een verveelvoudiging van nationale etiketteringssystemen een hinderpaal zou vormen voor het inzicht van de consument. In Europa zal Nestlé initiatieven steunen die leiden tot de invoering van een Europabreed interpretatiesysteem voor etikettering aan de voorkant van verpakkingen. We staan ​​klaar om dit proces te ondersteunen in nauwe samenwerking met overheden, stakeholders en de drank & voedingsindustrie. 

Buiten Europa vervolgen we ons engagement bij de gezondheidsautoriteiten en trachten te beoordelen of nieuwe benaderingen zouden kunnen leiden tot een harmonisatie van het etiketteringssysteem om de consumenten de voedingsinformatie te bieden die ze nodig hebben om hun producten met kennis van zaken te kiezen.

 

 

dec18