Sort by
Sort by

Samenwerking met slachthuizen

In maart 2017, is er in diverse media zeer negatieve communicatie verschenen over het slachthuis van Tielt.

Nestlé bevestigt dat het geen enkele samenwerking heeft met deze varkensslachterij en ook niet met Debra-groep dat eigenaar is van het slachthuis.

Voor onze merken (o.a. Herta) wordt enkel samengewerkt met slachthuizen die voldoen aan het lastenboek waarin alle regels betreffende dierenwelzijn en traceerbaarheid worden gespecifieerd. Iedere slachterij wordt voorafgaandelijk geauditeerd door bevoegde auditoren.

Voor Nestlé zijn kwaliteit en veiligheid niet onderhandelbaar. Daarom hanteren wij een strenge selectie procedure voor onze leveranciers en voeren op regelmatige basis audits uit om zo de kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen.