Sort by
Sort by

Worden Nestlé producten op dieren getest?

Voert Nestlé gewoonlijk producttests uit op dieren?

Nee. We voeren geen tests uit op dieren om levensmiddelen en dranken, zoals koffie, thee, ontbijtgranen en chocolade te ontwikkelen.

Moet Nestlé soms nieuwe producten of ingrediënten op dieren testen?

Heel zelden wel. De nationale instanties vereisen dat nieuwe voedingsproducten en ingrediënten veilig zijn voor consumptie door mensen. Soms is het dan noodzakelijk om tests op dieren uit te voeren om dit te bewijzen. We kunnen garanderen dat we zo min mogelijk op dieren testen en dat de zorg die wij voor de dieren dragen altijd van het hoogste niveau is. Tests op dieren mogen enkel uitgevoerd worden wanneer dat absoluut noodzakelijk is, in het kader van het regelgevende proces om een product op de markt te brengen of als onderdeel van nieuwe voedingsproducten, zoals producten met gezondheidsvoordelen.

Hoe staat Nestlé tegenover tests op dieren?

Wanneer tests op dieren noodzakelijk zijn, blijven wij ons volkomen bewust van en laten wij ons ook leiden door onze ethische verantwoordelijkheid voor het welzijn van de dieren. Dat omvat een geschikte huisvesting, voeding, zorg en een menselijke behandeling.

Alle aanvragen voor tests op dieren moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan ons intern ethisch comité vooraleer ze doorgestuurd worden naar de relevante instanties.

We zorgen ervoor dat al onze werknemers die zorg dragen voor de dieren in onze onderzoekscentra opgeleid zijn in de verzorging van dieren in de research zodat zij absoluut op de hoogte zijn van de ethische kwesties die daarmee gepaard gaan.

We volgen van dichtbij de nieuwe vooruitgang op het gebied van tests op dieren en bestuderen ook de alternatieven. Wanneer wij tests op dieren uitvoeren, passen wij de internationaal erkende "Drie R'en" toe evenals de relevante principes voor dierenwelzijn om ervoor te zorgen dat de tests alleen gebruikt worden waar noodzakelijk en dat de dieren volgens de strengste normen behandeld worden.

Waarvoor staan de Drie R-en?

De drie R-en staan voor: replace (vervangen), reduce (reduceren) en refine (verfijnen). Dit betekent dat we altijd werken aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke methodes die, in het ideale geval, de tests op dieren overbodig maken waar mogelijk, waardoor er minder dieren hoeven getest te worden en het testproces verfijnder kan verlopen.

Hoe worden deze studies gereglementeerd?

Alle studies op dieren worden beoordeeld en goedgekeurd door de officiële daarvoor bevoegde instanties op lokaal niveau. De studies worden uitgevoerd in overeenstemming met alle regelgeving inzake dierenwelzijn, zoals de EU Richtlijn betreffende de bescherming van dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden. We steunen ook de internationale normen voor dierenwelzijn die opgesteld werden door de World Organisation for Animal Health (OIE) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Lees hierover meer in Onderzoek en Ontwikkeling (Engels)