Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Het engagement van Nestlé tegen de ontbossing.

Nestlé is gekant tegen de ontbossing van tropische bossen en veengebieden wereldwijd, en beschouwt het als een van de ernstigste milieuproblemen waar we vandaag het hoofd aan moeten bieden. Nestlé heeft ook herhaaldelijk het toenemende gebruik van biobrandstoffen veroordeeld, een belangrijke factor in de vernieling van tropische bossen.

In 2010 heeft Nestlé zich erop vastgelegd dat er geen verband bestaat tussen zijn producten en de ontbossing. Ons engagement tegen de ontbossing heeft betrekking op alle grondstoffen die wij gebruiken om onze producten en verpakkingen te vervaardigen. Wij hebben ons ertoe verbonden om traceerbare en duurzame grondstoffen in te kopen, met name voor palmolie, soja en papier.

Concreet hebben wij Richtlijnen voor Verantwoord Inkopen (RVI) opgesteld die uitdrukkelijk betrekking hebben op de ontbossing en die onze Gedragscode voor de leveranciers van Nestlé, waarover niet kan worden onderhandeld, aanvullen. Door ons beoordelingsproces voor de RVI hebben wij een uitgebreide methode geïmplementeerd om onze toevoerketens in kaart te brengen tot hun oorsprong. De Richtlijnen bevatten specifieke bepalingen betreffende de bescherming van veengebieden en bossen met een grote koolstofvoorraad.

Nestlé werkt samen met andere stakeholders om de traceerbaarheid van onze grondstoffen te verbeteren, de ontbossing te bestrijden en de milieuprestaties en het levensonderhoud van kleine boeren te verbeteren.

In samenwerking met onze partner The Forest Trust (TFT) brengen wij onze toevoerketens voor palmolie in kaart en beoordelen de leveranciers van Nestlé ten aanzien van de RVI.

Daarnaast brengen wij, met Proforest, onze toevoerketens voor soja in Brazilië en Argentinië in kaart, en hebben samen met Conservation International Ontbossingsgidsen opgesteld in 33 landen. Wij hebben ook de New York Declaration on Forests ondertekend, steunen het engagement van het Consumer Goods Forum om nul netto-ontbossing te bereiken tegen 2020 en zijn actief in de Tropical Forest Alliance 2020.

Wat doet Nestlé om de ontbossing uit zijn toevoerketen te elimineren?

Met betrekking tot palmolie zijn wij lid geworden van de TFT (The Forest Trust) in 2010. Samen met de TFT brengen wij onze toevoerketens in kaart en helpen onze leveranciers om aan de normen van de RVI te voldoen. Onze doelstelling bestaat uit het voortdurend verhogen van de hoeveelheid palmolie die traceerbaar is tot de plantages, die onafhankelijk worden beoordeeld en gecontroleerd ten aanzien van de onze RVI.

Eind 2015 was meer dan 90% van de gekochte palmolie traceerbaar tot de molens en 49% tot de plantages. Onze volgende stap bestaat erin om 80% traceerbaarheid tot de aanplant te bereiken tegen 2017.

Samen bieden wij ook programma's voor technische bijstand aan de boeren. Wij implementeren het initiatief "Rurality", dat kleine boeren rechtstreeks helpt om hun milieuprestaties en bestaansmiddelen te verbeteren.Daarnaast brengen wij, met Proforest, onze toevoerketens voor soja in Brazilië en Argentinië in kaart, en hebben samen met Conservation International Ontbossingsgidsen opgesteld in 33 landen.

Hoe communiceert Nestlé over de vooruitgang met betrekking tot zijn engagement tegen de ontbossing?

Wij staan voortdurend in dialoog met de betrokkenen om over de voortgang met betrekking tot onze verbintenissen te communiceren. In het bijzonder communiceren wij met niet-gouvernementele organisaties zoals Greenpeace, Rainforest Action Network en de Union of Concerned Scientists. Wij presenteren een periodiek verslag in het kader van het Forest Disclosure Project van het CDP en werken samen met het Consumer Goods Forum en de Tropical Forest Alliance (TFA) 2020 aan samenwerkingsverbanden waarbij overheidsinstanties en andere bedrijven betrokken zijn.

Gebruikt Nestlé GreenPalm-certificaten?

Sinds januari 2015 zijn wij begonnen met de geleidelijke afschaffing van de aankoop van GreenPalm-certificaten. Wij hadden ze altijd al als een tijdelijke maatregel beschouwd, terwijl wij met TFT en onze leveranciers eraan werkten om op een meer proactieve wijze de levensvatbaarheid op lange termijn van onze inkoop van palmolie te waarborgen. Zie ook ons standpunt inzake het Verantwoord inkopen van palmolie door Nestlé.