Sort results by
Sort results by

Nestlé en de recyclage en terugwinning van plastic

Plastic verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het veilig leveren van voedingsmiddelen en dranken aan consumenten, en met de juiste aanpak kunnen ze worden verzameld of gerecycleerd zonder schadelijke gevolgen. Wij delen de ambitie dat geen plastic afval in het milieu mag terechtkomen, vooral niet in onze rivieren en oceanen.

Van het ene land tot het andere, al naargelang de gemeenten en informele initiatieven, bestaan er verschillen in de inzameling, het sorteren, het hergebruik, de recyclage en de terugwinning van verpakkingen. Het is belangrijk om over de adequate infrastructuur en wetgeving te beschikken. De consumenten spelen ook een belangrijke rol bij de recyclage door ervoor te zorgen dat hun plastic afval op de juiste manier wordt verwijderd.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om samen met anderen de recyclage- en inzamelingspercentages voor plastic te verbeteren. Als zodanig steunen wij de ontwikkeling van welk verpakkingsafvalbeheersystemen dan ook die het meest doeltreffend, kostenefficiënt en relevant zijn voor elk lokaal land of elke regio. Dit omvat formele streefdoelen, statiegeldsystemen, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) of steun bij het professionaliseren van informele verzamelsystemen. De beslissing welk systeem het beste is voor elk land hangt af van de lokale situatie en van een combinatie van technische, politieke en economische overwegingen. Wij verbeteren ook het ontwerp van onze verpakkingen om ze gemakkelijker te kunnen recycleren en zullen ons gebruik van gerecycleerd plastic waar mogelijk verhogen.

De aanpak van dit probleem vereist een collectieve aanpak, daarom hebben wij ons aangesloten bij wereldwijde allianties zoals de Trash Free Seas Alliance via het Consumer Goods Forum en de New Plastics Economy, geleid door de Ellen MacArthur Foundation, gericht op drie oplossingen: beter ontwerp, recyclage en hergebruik van plastic.

Steunen jullie statiegeldsystemen?

Wij steunen welke systemen dan ook die het meest doeltreffend en relevant zijn voor elk lokaal land of elke regio. Landen zoals Duitsland hebben met succes statiegeldsystemen ingevoerd, terwijl Zwitserland andere vormen van recyclingsystemen heeft opgezet voor PET-flessen die het mogelijk maken dezelfde resultaten te bereiken in termen van inzamelingsgraad. Een belangrijk aspect van het verhogen van het gebruik van gerecycleerd plastic is het bevorderen van benaderingen die een hiërarchie van gerecycleerd plastic creëren. Statiegeldsystemen zijn bijzonder doeltreffend om daarbij te helpen.

Waarom gebruiken jullie nog niet meer rPET in jullie flessen?

Wij werken gestaag aan de integratie van een toenemende hoeveelheid rPET in de productie van onze flessen. Om echter aan de voedselkwaliteitsnormen te voldoen en de veiligheid van onze producten te garanderen, moet het rPET dat in onze verpakkingen wordt gebruikt, grondig worden gesorteerd en gereinigd. Dit betekent dat het momenteel een uitdaging is om voldoende hoeveelheden rPET te vinden om in onze verpakkingsbehoeften te voorzien. Wij werken daarom samen met leveranciers van plastic aan de ontwikkeling van nieuwe recyclagetechnologieën.

Heeft Nestlé zich ertoe verbonden om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te verminderen en op termijn af te schaffen?

Met de invoering van de juiste systemen en benaderingen zijn verpakkingen allerhande niet langer wegwerpartikelen maar kunnen ze een nieuwe hulpbron zijn met een veelzijdig potentieel dat gevaloriseerd kan worden door recyclage en inzameling. Onze prioriteit is om verbeteringen aan te brengen in de manier waarop plastic wordt verzameld en hetzij gerecycleerd, hergebruikt of op de juiste manier verwijderd, zodat het inderdaad niet langer voor eenmalig gebruik bestemd is.