Sort by
Sort by

Wat doet Nestlé om de aankoop van palmolie te verbeteren ?

Wat is ons antwoord aan het rapport van Amnesty International 2016 over palmolie ?

 

Praktijken zoals deze geïdentificeerd in het rapport door Amnesty International horen niet thuis in onze toeleveringsketen. Nestlé heeft actief met Amnesty samengewerkt tijdens het opstellen van het rapport, waarbij ook gedetailleerde informatie werd vrijgegeven over onze relatie met leverancier van palmolie Wilmar en over de maatregelen die wij treffen om mensenrechten en arbeidsrechten aan te pakken in de sector. We zullen de aantijgingen in verband met onze aankopen van palmolie onderzoeken, samen met onze leveranciers.

Wilmar levert ongeveer 10% van de totale hoeveelheid palmolie die wij in onze producten gebruiken. We werken nauw samen met de onderneming om de traceerbaarheid te verbeteren. Momenteel kunnen we 83% van het volume dat we aankopen terug traceren naar de fabriek van herkomst, 11% zelfs naar de plantage. Deze traceerbaarheid geldt nog niet voor de plantages die centraal staan in de aantijgingen in het rapport van Amnesty International.

Gedurende zes jaar hebben we met onze partners, ook The Forest Trust, samengewerkt om de transparantie, de traceerbaarheid en het gedrag van de leveranciers in de palmoliesector te verbeteren. We hebben processen ingevoerd om te oordelen waar er een risico op schendingen van de mensen- of arbeidsrechten bestaat in onze toeleveringsketen en we ondernemen stappen om deze aan te pakken. Wanneer onze leveranciers niet voldoen aan de bepalingen in onze Gedragscode voor Leveranciers, met inbegrip van de rechten van de arbeiders, zullen we hen schorsen.

Gezien de complexiteit van de palmoliesector en de geschatte vier miljoen mensen die er in Zuidoost-Azië in tewerkgesteld zijn, hangt de vooruitgang op het gebied van de mensen- en arbeidsrechten af van sectoroverschrijdende inspanningen. We zullen samen met anderen een actieve rol blijven spelen.

Lees hier ons volledig antwoord aan het rapport van Amnety International