Sort results by
Sort results by

Wat doet Nestlé om verpakkingsafval aan te pakken ?

Wat doet Nestlé om verpakkingsafval aan te pakken?

We hebben de ambitie om tegen 2025 100% van onze verpakking herbruikbaar of recycleerbaar te maken en doen er alles aan om dit te bereiken.

We richten ons daarbij onder andere op complexe verpakkingsmaterialen zoals combinaties van papier en plastic en meerlaagse flexibele verpakkingen en verkennen de overschakeling naar gemakkelijkere ‘monomaterialen’ of naar eenvoudige verpakkingstypes zoals papier om het aantal lagen in meerlaagse plastic verpakkingen te verminderen en de soorten lagen te vereenvoudigen.

Deze ambitie focust op drie kerndomeinen: eliminatie van niet recycleerbaar plastic, aanmoediging van het gebruik van plastic met hogere recyclagepercentages en inspanningen om complexe combinaties van verpakkingsmaterialen zoals papier/plastic, laminaten, enz. te voorkomen of te verbeteren.

In september 2018, heeft Nestlé beloofd om de hoeveelheid gerecycleerd plastic die het gebruikt in sommige van zijn verpakkingen in de Europese Unie, aanzienlijk te verhogen.

Tegen 2025 zullen flessen, de PET-laag in laminaten, deksels van glazen potten en blikken, trays voor vleesproducten en krimpfolie voor display verpakkingen allemaal ten minste tussen 25% en 50% gerecycleerd materiaal bevatten, afhankelijk van het verpakkingstype :

  • PET flessen: minstens 25% rPET (Polyethylene terephthalate)
  • PET-laag in laminaten: 25% rPET
  • Deksels van glazen potten en blikken: 30% rPP (recycled Polypropylene)
  • Trayverpakkingen voor vleesproducten: 50% rPET
  • Krimpfolie voor displayverpakkingen: 50% rPE (recycled Polyethylene)

De belofte volgt op de wereldwijde verpakkingsambitie van Nestlé die in april 2018 jaar werd aangekondigd en waarin het bedrijf ernaar streeft om 100% van zijn verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar te maken tegen 2025.

Wat met het gebruik van individuele productverpakkingen?

Omdat het aantal alleenstaanden blijft stijgen, stijgt ook de vraag naar kleinere porties, waardoor individueel verpakte producten de voorbije jaren zo populair geworden zijn. We erkennen dat individuele productverpakkingen, die vaak ook slechts éénmaal gebruikt worden, een bijzonder groot aandeel in het plastic afval vertegenwoordigen.

Dit is een cruciaal probleem dat we moeten aanpakken en we werken daarom samen met andere spelers om effectieve, schaalbare oplossingen te vinden zoals alternatieve verpakkingstypes, het verbeteren van de inzameling na gebruik en de ontwikkeling van effectieve recyclage-infrastructuur.

Waarom gebruikt Nestlé PET-flessen & hoe moedigt Nestlé recyclage aan?

PET is licht, resistent en transparant en is 100% recycleerbaar. Maar ... de helft van al deze flessen wordt niet gerecycleerd, een aanzienlijke hoeveelheid belandt op stortterreinen of als afval in zee.

Als wereldspeler op het vlak van flessenwater erkent Nestlé haar verantwoordelijkheid om te helpen bij het volledig ontsluiten van de economische, sociale en ecologische voordelen van PET-flessen als herbruikbaar materiaal.

We werken aan de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten met alle stakeholders binnen de kunststoffenindustrie om de inzameling van plastic te verbeteren en zullen onze bevindingen delen om te bekijken of deze opgeschaald of gekopieerd kunnen worden. Zo hebben we in de VS 6 miljoen USD geïnvesteerd in het ‘Closed Loop Fund’ (een kringloopfonds dat geld vanuit de bedrijfswereld, de overheid en maatschappelijke partners samenbrengt) om in Amerikaanse steden recyclage-infrastructuurprogramma’s te ontwikkelen.

Ook consumenten moeten een belangrijke rol opnemen. We hebben geholpen bij het verhogen van het bewustzijn via merkenplatformen en bedrijfseducatieprogramma’s zoals R-Generation in Italië, Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en Thailand. In Noord-Amerika hebben we op een duidelijke en consistente manier recyclage-instructies geïntroduceerd op de etiketten van halfliterflessen voor al onze belangrijke Amerikaanse merken. We willen de sterkte van onze merken blijven inzetten om consumenten aan te moedigen om te recycleren.

Hoe maakt Nestlé jullie PET-flessen duurzamer?

We hanteren ‘recyclable by design’-principes en voeren levenscyclusbeoordelingen uit om de ecologische voetafdruk van al onze drankflessen tot een minimum te beperken. In de voorbije 10 jaar hebben we de hoeveelheid PET die we voor elke liter flessenwater nodig hebben met 22% kunnen verminderen.

We verwerken ook gerecycleerd PET-materiaal (r-PET) in onze flessen. Zo verzekert ons Arrowhead-merk in de Verenigde Staten dat al haar flessen die in California vervaardigd worden, voor 50% uit na consumptie gerecycleerd plastic bestaat. Nestlé Pure Life heeft in Noord-Amerika een 700ml-fles uit 100% gerecycleerd plastic op de markt gebracht.

In 2016 richtten we samen met Danone en Origin Materials de ‘NaturALL Bottle Alliance’ op om de volgende generatie PET-flessen uit biologische bronnen te ontwikkelen. Hierbij gebruiken we biomassagrondstoffen – zoals karton en houtpulp – die geen grondstoffen of land voor de voedselproductie vereisen. We leveren grote inspanningen voor het ontwikkelen van een PET-fles die voor 100% uit duurzame en hernieuwbare grondstoffen bestaat en zullen deze technologie aan de hele voedings- en drankenindustrie ter beschikking stellen.

Hoe verbetert Nestlé de duurzaamheid van verpakkingen in het algemeen?

In de voorbije jaren hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in het beperken van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die voor onze producten gebruikt wordt terwijl we tegelijk de kwaliteit en veiligheid van onze producten verzekeren. Dankzij ons ecodesignproces zijn we goed op weg om onze doelstelling om tegen 2020 140.000 ton minder verpakkingsmateriaal dan in het referentiejaar 2015 te gebruiken, te realiseren.

Tegen eind 2017 hadden we al meer dan 100.000 ton aan verpakkingsmateriaal uit ons productieproces verwijderd. Dat is het equivalent van 10 Eiffeltorens.

Vóór april 2018 al had Nestlé zich ertoe geëngageerd om de ecologische prestaties van haar verpakkingen te verbeteren. Dit omvatte onder andere het terugdringen van het totale volume aan verpakkingsmateriaal dat we gebruiken. Onze nieuwe verbintenissen bouwen verder op deze basis en beogen een meer doelgerichte aanpak om het probleem van plastic verpakkingen aan te pakken.

We gaan verder met het optimaliseren van onze verpakkingen volgens onze Policy on Environmental Sustainability (pdf, 320Kb), niet enkel door de gebruikte hoeveelheid te verminderen maar ook door de toepassing van innovatieve materialen en verpakkingsoplossingen die de prestaties van onze verpakkingen en hun impact op het transport verbeteren.

Waarom gebruikt Nestlé plastic en geen alternatieven die beter zijn voor het milieu?

Voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol in het beschermen van onze voeding, het voorkomen van voedselafval en het verzekeren van de veiligheid en kwaliteit van onze producten tot aan hun consumptie. We gebruiken kunststoffen omdat ze duurzaam, hygiënisch, veilig, goedkoop, licht en sterk zijn.

We streven naar het gebruik van verpakkingsmaterialen met de laagst mogelijke ecologische impact. In elk land waarin Nestlé actief is, moeten we voldoen aan voedingsreguleringen en -standaarden die vaak ook de materiaalsoorten opleggen die we voor de verpakking van onze producten kunnen gebruiken.

Nieuwe technologie en innovaties zorgen voor een ruimere keuze aan verpakkingsmaterialen en voor formaten die beter zijn voor het milieu. We erkennen dit en daarom werken we ook samen met onze partners en met sectororganisaties om verpakkingsoplossingen te verkennen om het gebruik van plastic te verminderen, recyclage gemakkelijker te maken en nieuwe methoden te ontwikkelen om plastic afval te voorkomen.

Hoe helpt Nestlé bij het ontwikkelen van systemen voor de inzameling, sortering en recyclage van plastic?

We spelen in alle landen waarin we actief zijn een actieve rol bij de ontwikkeling van goed werkende inzamelings-, sorterings- en recyclagesystemen. Om het globale probleem van plastic verpakkingsafval te kunnen aanpakken, hebben bedrijven, lokale en nationale overheden, de civiele samenleving en consumenten allemaal een belangrijke taak te vervullen.

Wat we precies doen, hangt af van hoe afval in een bepaalde locatie wordt beheerd maar mogelijke scenario’s zijn onder andere de ontwikkeling van statiegeldregelingen of een uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten. Waar mogelijk zullen we onze ervaring en technologische expertise gebruiken om een meerwaarde te creëren en om een toonaangevende rol te spelen bij het aansturen van wijzigingen binnen de industrie.

Wat met micro-plastics in flessenwater?

We verwijzen u hiervoor graag naar onze speciale  -pagina over micro-plastics.