Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hoe kan ik een aanvraag voor sponsoring indienen?

Nestlé is over het algemeen niet actief op het gebied van sponsoring.

Hier kunt u toch een aanvraag indienen. Als wij belangstelling hebben voor het dossier zullen wij zeker contact met u opnemen.

Als dat niet het geval is, dan zal er geen enkel gevolg aan worden gegeven.

Wij danken u niettemin voor uw belangstelling voor Nestlé en wensen u veel succes met uw pogingen.