Sort by
Sort by

Hoe pakt Nestlé het risico van kinderarbeid aan?

Ask Nestlé no child labor

 

Kinderarbeid is onaanvaardbaar en hartverscheurend. Kinderen verdienen de kans om te leren en op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Wij zetten ons in om samen te werken met onze leveranciers en lokale gemeenschappen om risico's op kinderarbeid in onze toeleveringsketen te voorkomen en aan te pakken. Armoede, gebrek aan toegang tot onderwijs en een beperkt bewustzijn van de veiligheid van kinderen behoren tot de hoofdoorzaken van kinderarbeid. Ons werk is erop gericht om ter plaatse actie te ondernemen en deze onderliggende oorzaken aan te pakken, en onze sociale impact is beoordeeld door onafhankelijke derden (zoals de Fair Labor Association). We hebben 50 scholen gebouwd en opgeknapt in Ivoorkust en de toegang tot onderwijs verbeterd, waardoor uiteindelijk 128.000 kinderen beschermd zijn tegen het risico van kinderarbeid.

Bovendien hebben we ons ertoe verbonden om tegen 2025 alle cacao te kunnen traceren tot een specifieke groep boerderijen en ervoor te zorgen dat 100% van de cacao die we gebruiken, afkomstig is van ons duurzaam cacaoprogramma. Ons werk is nog niet gedaan. In West-Afrika bestaat de meeste kinderarbeid uit kinderen die hun ouders helpen op boerderijen, dus geven we voorrang aan het betrekken van gezinnen en gemeenschappen. We blijven ons inzetten om een einde te maken aan kinderarbeid in de cacaosector. Wij pakken de onderliggende oorzaken van kinderarbeid aan en steunen boeren en gemeenschappen via ons duurzaamheidsprogramma voor cacao, het Nestlé Cocoa Plan.

Wat doet Nestlé om kinderarbeid te voorkomen?

Toegang bieden tot onderwijs

Onderwijs is van cruciaal belang om een kind te helpen zijn potentieel te verwezenlijken, en uit gegevens blijkt dat in gemeenschappen met een goede schoolopleiding kinderarbeid lager is (International Cocoa Initiative).

  • Wij bieden toegang tot overbruggingsklassen voor kinderen die niet naar school zijn geweest en hun achterstand moeten inhalen, en werken ook rechtstreeks in gemeenschappen aan schoolpakketten en geboorteakten die kinderen in Ivoorkust nodig hebben om naar school te kunnen gaan.
  • Wij hebben de bouw en renovatie van meer dan 50 scholen in Ivoorkust gesteund
Child labor video feed

 

Impact in actie

Dankzij deze maatregel zijn bijna 128.000 kinderen beschermd tegen het risico van kinderarbeid sinds 2012. Vandaag houden we contact met de families van meer dan 86.000 kinderen om het risico van kinderarbeid in te schatten.

 

Armoede overwinnen door een stabiele economie en een gezonde samenleving te bevorderen.

Armoede is een van de hoofdoorzaken van kinderarbeid. Wij zijn er sterk van overtuigd dat boeren een inkomen moeten verdienen dat hen en hun gezinnen in staat stelt een fatsoenlijk leven te leiden. Via het Nestlé Cocoa Plan steunen wij boeren en boerengemeenschappen om hun inkomen en levensonderhoud te verbeteren, door middel van maatregelen zoals opleiding, empowerment van vrouwen en de oprichting van lokale spaar- en kredietverenigingen. Ook verbeteren wij de leefomstandigheden van gemeenschappen met basisinfrastructuur zoals waterfonteinen.

Daarnaast leiden we geldelijke stimulansen om boeren aan te moedigen de bossen rond hun boerderijen te beschermen, schaduwbomen rond hun cacaobomen te planten om de biodiversiteit te bevorderen en hun kinderen naar school te sturen.

Families en gemeenschappen betrekken

In West-Afrika bestaat de meeste kinderarbeid in cacao uit kinderen die hun ouders helpen op boerderijen dus geven we voorrang aan het betrekken van gezinnen en gemeenschappen. In het kader van het Nestlé Cocoa Plan, helpen wij ouders te begrijpen welke soorten taken geschikt zijn voor kinderen. Zodra er risico's op kinderarbeid worden ontdekt in een van de duizenden huishoudens die worden gedekt door het Child Labor Monitoring and Remediation System - CLMRS (pdf, 6Mb), ondernemen wij actie en werken wij rechtstreeks samen met gezinnen en gemeenschappen om de hoofdoorzaak te begrijpen en oplossingen op maat te ontwikkelen.

Wij helpen ook de gemeenschap om het risico te verminderen door groepen van volwassen werknemers te organiseren om te voorkomen dat kinderen betrokken raken bij moeilijke activiteiten zoals snoeien op boerderijen.

Impact in actie

Contactpersonen bezoeken de families op regelmatige basis om te coachen, vooruitgang te meten en terugvallen te voorkomen. Samenwerking met de gemeenschap en de families is essentieel: 1.600 contactpersonen van niet-gouvernementele organisaties, stichtingen en boerencoöperaties helpen ons het welzijn van kinderen te verbeteren, dorp voor dorp en boerderij voor boerderij. Onze aanpak wordt nu op grote schaal gebruikt door toonaangevende chocolademerken in onze gezamenlijke inspanning om kinderarbeid uit te bannen.

 

Heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten uitspraak gedaan over de beschuldigingen van kinderarbeid door Nestlé?

In juni 2021 was het Hooggerechtshof het erover eens dat er geen basis is om deze rechtszaak tegen Nestlé door te laten gaan. Nestlé heeft zich nooit ingelaten met de gruwelijke kinderarbeid die het in deze rechtszaak ten laste wordt gelegd, en we blijven ons onverminderd inzetten voor de bestrijding van kinderarbeid in de cacao-industrie en voor ons voortdurende werk met partners in de overheid, ngo's en de industrie om dit complexe, wereldwijde probleem aan te pakken.

Toegang tot onderwijs en verbetering van de landbouwmethoden en bestaansmiddelen zijn cruciaal voor de bestrijding van kinderarbeid in de cacaoproductie. U kunt meer te weten komen over hoe wij de onderliggende oorzaken van kinderarbeid aanpakken met het Nestlé Cocoa Plan, dat ook in de toekomst de focus van onze inspanningen zal zijn.

Hoe traceert u waar uw cacao vandaan komt?

Tegen 2025 hebben we ons ertoe verbonden om alle cacao te traceren tot specifieke boerderijen en ervoor te zorgen dat 100% van de cacao die we gebruiken, afkomstig is uit ons Cocoa Plan.

Gezien de omvang en complexiteit van het probleem geloven we dat samenwerking met overheden, andere chocoladebedrijven en ngo's essentieel is. Daarom:

  • Werken we samen met nationale regeringen, lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties en andere bedrijven die cacao uit deze landen betrekken.
  • Onafhankelijke audits door derde organisaties, zoals Rainforest Alliance en de Fair Labor Association, helpen om voortdurend verbeteringen door te voeren.
  • Wij verwelkomen passende wetgeving, gebaseerd op internationale normen, die bedrijven verplicht mensenrechten- en milieukwesties te identificeren, daarnaar te handelen en verslag uit te brengen over hun vorderingen. Wij steunen een sterk, consistent internationaal kader voor bedrijfsrapportage over mensenrechten.

Welke invloed heeft Nestlé gehad op de inspanningen om kinderarbeid te bestrijden?

Nestlé was het eerste bedrijf dat een systeem implementeerde om het risico van kinderarbeid in zijn toeleveringsketen van cacao aan te pakken. We hebben ons systeem om risico's op kinderarbeid aan te pakken beschikbaar gemaakt voor de hele sector, en het wordt nu op grote schaal gebruikt door andere cacao-inkopende bedrijven. Sinds 2012 hebben we met dit systeem aanzienlijke vooruitgang geboekt. Ongeveer 128.000 kinderen zijn beschermd tegen het risico van kinderarbeid, waarvan meer dan 40.000 kinderen meer toegang hebben gekregen tot onderwijs.

Ezechiel video new

 

Lees ook het Tackling Child Labord report (pdf, 4Mb) en het Fair Labord Association’s report (pdf, 12Mb) voor meer informatie

Bestrijding van kinderarbeid

Kinderarbeid is een wereldwijd probleem.

Helaas verrichten kinderen in veel landen nog steeds werk dat schadelijk is voor hun ontwikkeling en dat hen maar al te vaak belet naar school te gaan.

Child labor Cocoa infographic

 

Klik om te vergroten (pdf, 2.5Mb)