Sort by
Sort by

Acrylamide en rapporten over de gezondheidsrisico's

Wij nemen de zorgen over de aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen en dranken zeer ernstig. Acrylamide wordt natuurlijkerwijs gevormd in een groot aantal bereide gerechten evenals in dranken en kan verschijnen tijdens het productieproces of tijdens de bereiding thuis.

Wij zetten onze acties voort om het acrylamidegehalte in onze producten zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast steunen wij de gezondheidsautoriteiten door de consumenten tips te geven over de bereiding van voedingsmiddelen om de aanwezigheid van acrylamide te verminderen.

Via de Acrylamide Toolbox deelt Nestlé zijn kennis en gegevens over dit onderwerp. Dit hulpmiddel, dat ook deel uitmaakt van de Praktijkcode (CoP) voor acrylamide, heeft betrekking op verschillende categorieën van voedingsmiddelen en maakt deel uit van een reeks initiatieven van FoodDrinkEurope. Wij steunen de voorstellen van de EU om, op Europese schaal, de naleving van de CoP op te leggen, op basis van de geldende limieten.

Tot nu toe hebben onze inspanningen ertoe geleid om het acrylamidegehalte van onze producten onder de gewenste niveaus te houden. Indien de Europese Commissie echter strengere beperkingen zou opleggen zonder rekening te houden met de huidige beperkingen van de technologieën en technieken voor dit doel, zou het kunnen dat het voor Nestlé en andere bedrijven niet langer mogelijk is om de naleving ervan te garanderen.

Voor Nestlé is de veiligheid van onze producten een prioriteit waarover niet onderhandeld kan worden.

Welke maatregelen heeft Nestlé genomen om gevolg te geven aan de eerste volledige risicobeoordeling van acrylamide die door de EFSA werd gepresenteerd en de publicatie van haar wetenschappelijk advies inzake acrylamide in voedingsmiddelen?

De uitgebreide risicobeoordeling die door de EFSA werd gepresenteerd en haar wetenschappelijk advies liggen in de lijn van de beoordelingen die eerder door het comité van deskundigen over voedingsadditieven van de FAO/WGO (het JECFA) werden uitgevoerd. In haar wetenschappelijk advies benadrukt de EFSA het belang van de inspanningen van de voedingsindustrie om het acrylamidegehalte in voedingsmiddelen te verminderen. Via FoodDrinkEurope heeft Nestlé een grote hoeveelheid gegevens aan de EFSA verstrekt. De leden van FoodDrinkEurope verstrekten meer dan 37.000 gegevens van studies over verschillende voedingsmiddelen. De onderzoeksresultaten werden geregistreerd en regelmatig bijgewerkt in de Acrylamide Toolbox die door FoodDrinkEurope werd ontwikkeld in 2006. De Toolbox, die werd geactualiseerd in 2013, biedt praktische informatie voor de fabrikanten om hen te helpen het acrylamidegehalte in diverse categorieën van voedingsmiddelen te verminderen.

Wat vindt Nestlé van het voorstel van de EG om de toepassing van de CoP verplicht te maken?

Wij zijn van mening dat de Toolbox een passend instrument is om het probleem van acrylamide in voedingsmiddelen en dranken aan te pakken. Daarom zijn wij voorstander van een verplichte toepassing van de principes ervan door de exploitanten van het voedselsysteem, door middel van een Praktijkcode (CoP). Dit verplichte systeem zal leiden tot de vermindering van het acrylamidegehalte in voedingsmiddelen en dranken.

Zal Nestlé de CoP wereldwijd toepassen?

Alle principes van de CoP voor acrylamide zijn reeds wereldwijd in onze fabrieken geïmplementeerd. In al onze productievestigingen zullen wij dus in overeenstemming met het voorstel van de EG in verband met de ontwerpverordening inzake acrylamide handelen.

Wat bedoelt Nestlé met de "geldende limiet" voor acrylamide in voedingsmiddelen en dranken?

Wij vinden dat alle indicatieve limieten voor acrylamide rekening zouden moeten houden met de technologieën die momenteel beschikbaar zijn voor de voedingsindustrie om ervoor te zorgen dat deze limieten op een realistische manier kunnen worden bereikt. Voor sommige categorieën van producten, zoals koffie, zouden willekeurige limieten ertoe kunnen leiden dat producten uit de rekken verdwijnen als gevolg van de beperkingen die worden opgelegd door de huidige controlemaatregelen.

Zijn jullie er al in geslaagd om het acrylamidegehalte in jullie producten te verminderen?

Ja. We zijn erin geslaagd om het acrylamidegehalte in de granen voor zuigelingen, babyvoeding en babykoekjes te verminderen aan de hand van de Acrylamide Toolbox ontwikkeld door FoodDrinkEurope. We blijven zoeken naar manieren om het acrylamidegehalte in andere categorieën van producten te verminderen dankzij ons eigen O&O-programma.

Koffie:

Hoe zit het met het acrylamidegehalten in [Nescafé], [Nespresso] en [Nescafé Dolce Gusto] in vergelijking met andere koffie?

De gehalten komen overeen met de hoeveelheden die worden waargenomen in koffie in het algemeen.

Wat doet Nestlé om de hoeveelheid acrylamide in koffie te verminderen?

Wij dragen bij aan onderzoek om beter inzicht te krijgen in de vorming van acrylamide in koffie. Wij beoordelen verschillende benaderingen en zijn betrokken bij de realisatie van de Acrylamide Toolbox ontwikkeld door FoodDrinkEurope. Tot nu toe is geen enkele techniek doeltreffend gebleken in het verminderen van het acrylamidegehalte in koffie zonder het aroma en de smaak van het eindproduct aan te tasten.

Hoeveel acrylamide bevat koffie?

Het acrylamidegehalte is afhankelijk van de manier waarop de bonen worden geroosterd en van de intensiteit van de koffie. De gegevens betreffende de aanwezigheid van acrylamide in koffie worden voor koffie gewoonlijk uitgedrukt in poeder en niet in de hoeveelheid in een kopje koffie, zoals het wordt gedronken. De door de EU bepaalde "indicatieve waarde" voor oploskoffie is 0,9 mg / kg of ongeveer 1,8 microgram per kopje.

Wat is de bijdrage van koffie aan de totale inname van acrylamide uit voedselbronnen?

Verschillende studies geven een schatting van de inname van acrylamide via de voeding. De cijfers verschillen aanzienlijk van iets minder dan een tiende deel tot meer dan een derde van de totale inname van acrylamide.

Hoeveel kopjes koffie zouden we moeten drinken om het veiligheidsniveau voor de inname van acrylamide te overschrijden?

De gezondheidsautoriteiten hebben geen veiligheidsniveau bepaald voor de inname van acrylamide en het JECFA is van mening dat het momenteel onmogelijk is om het niveau vanaf hetwelk deze stof een risico inhoudt voor de gezondheid van de mens nauwkeurig te bepalen.

Verhoogt koffie het risico op kanker?

De autoriteiten voor de voedselveiligheid zijn van mening dat een matige consumptie van koffie geen risico inhoudt. Vele onafhankelijke wetenschappelijke studies concluderen dat een verhoogde consumptie van koffie het risico op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker zou kunnen verminderen. Onlangs heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (CIRC), een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) geconcludeerd dat koffie "niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens" (groep 3) is, wat betekent dat er geen wetenschappelijk bewijs voor een mogelijke causaal verband tussen de consumptie van koffie en kanker bestaat.