Sort by
Sort by

Het beleid van Nestlé inzake verantwoordelijke marketing voor kinderen

Nestlé weet hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier te communiceren met de consumenten en beschouwt kinderen daarbij als een afzonderlijke doelgroep. We willen voeding wereldwijd verbeteren en we willen dat kinderen een gezonde start kunnen nemen in het leven.

In ons communicatiebeleid inzake marketing voor kinderen hebben we er in het bijzonder voor gezorgd dat onze marketingcommunicatie de kinderen beschermt, een gezonde levenswijze promoot en de ouders en begeleiders ondersteunt in hun rol. Ons beleid verbiedt marketing die gericht is op kinderen jonger dan zes jaar. Het beleid staat enkel marketingcommunicatie rond eten en drinken voor jongeren van zes tot twaalf jaar toe indien deze voldoen aan specifieke voedingscriteria. Deze zijn gebaseerd op de voedingscriteria van de EU Pledge en de Belgian Pledge dat is een initiatief van de gehele sector waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden om hun reclamemethoden voor een doelgroep van onder de 12 jaar te veranderen. Bovendien zullen we geen marketingcommunicatie meer voorzien voor kinderen onder de 12 jaar wat betreft onze koekjes, onze snoepjes of chocoladeproducten. Sinds januari 2018 geldt dit ook voor drankjes op basis van water die toegevoegde suikers bevatten en ijsjes.

Ons huidig beleid is van toepassing op alle betaalde en niet-betaalde communicatiekanalen, waaronder televisie, radio, pers, bioscoop, digitale media, internet, mobiel, games, marketing voor klantenrelaties, virale marketing, apps, e-mails of sms, Nestlé-sites, promotieactiviteiten met betrekking tot films, promoties, geschenken, wedstrijden, sponsorschappen, evenementen, productbemonstering, scholen en locaties voor kinderen. Ons beleid strekt zich ook uit tot het verkooppunt en het gebruik van gelicentieerde figuurtjes op verpakkingen, geschenken en publicitaire aanbevelingen door personages die gekend zijn bij kinderen. Ons beleid omvat dus alle communicatiemiddelen.

Wij menen dat de verbetering van voeding voor kinderen berust op een collectieve inspanning. Daarom zetten we ons actief in, gaan we voortdurend de dialoog aan en werken we samen met anderen om de wereldwijde en lokale afspraken in verband met op kinderen gerichte marketingcommunicatie te ondersteunen. We werken ook samen met onze partners uit de sector aan verbintenissen rond marketing voor kinderen, vooral in landen waar er geen zelfregularisering of regelgeving bestaat rond reclamepraktijken.

Om zo transparant mogelijk over onze inspanningen te rapporteren, zijn we vrijwillig akkoord gegaan om onze praktijken te laten controleren op het naleven van het wereldwijde beleid van de IFBA (de International Food and Beverage Alliance) inzake de op kinderen gerichte marketingcommunicatie en hier jaarlijkse verslag van uit te brengen. We zullen tevens regelmatig een stand van zaken meegeven in ons rapport Nestlé in Society - Creating Shared Value

 

 

 

Mei 19