Sort by
Sort by

Nestlé en genetisch gemodificeerde organism (ggo's)

Genetische modificatie (gm) is een van de facetten van de biotechnologie en wordt toegepast om de productie van voedingsmiddelen te verhogen. De meest voorkomende voorbeelden van gm zijn de overdracht van genen van bacteriële oorsprong op planten zoals soja, katoen en maïs om ze beter bestand te maken tegen parasieten of herbiciden.

Als wereldwijde fabrikant houden wij rekening met de lokale behoeften, culturele verschillen en voorkeuren van de consumenten, en met hun houding ten aanzien van het gebruik van ingrediënten afkomstig van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De beslissing om deze ingrediënten al dan niet te gebruiken wordt genomen op lokaal niveau, rekening houdend met de bovengenoemde aspecten en met de nationale wetgeving.

Ggo’s worden onderworpen aan een reglementair goedkeuringsproces om hun veiligheid te garanderen voordat zij worden toegestaan om bij de vervaardiging van voedingsmiddelen te worden gebruikt. Alleen ingrediënten die goedgekeurd zijn door de regelgevende instanties en die voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften en -normen worden gebruikt bij de vervaardiging van onze producten.

Nestlé staat volledig achter het verstrekken van informatie over de ingrediënten afkomstig uit ggo’s in onze Nestlé-producten om het recht op informatie van onze consumenten te eerbiedigen. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt op de website van een bedrijf of groep, of via een digitale oplossing, zoals de QR-codes. In andere gevallen kan de regelgeving eisen dat deze informatie wordt weergegeven op het etiket; in dat geval geven wij de voorkeur aan regelgeving met praktische drempels.

Bevatten de Nestlé-producten in Europa ggo’s?

In antwoord op de voorkeuren van de Europese consumenten zijn de gebruikte ingrediënten in de in Europa verkochte voedingsmiddelen niet afkomstig van ggo’s. Er is een systeem voor traceerbaarheid en kwaliteitscontrole opgezet, Identity Preservation (IP, identiteitsbehoud) genaamd. Dit systeem waarborgt dat de specifieke kenmerken van de ingrediënten - conventionele status, niet-ggo-ingrediënt en oorsprong - worden nageleefd en beschermd in de gehele toeleveringsketen. De ingrediënten die Nestle in de in Europa verkochte voedingsproducten gebruikt, zijn als niet-ggo gecertificeerd volgens het IP-systeem.