Sort by
Sort by

Nestlé en natrium (zout)

Wij delen de mening van de gezondheidsautoriteiten over het feit dat het verminderen van de dagelijkse hoeveelheid zout heilzaam is voor de gezondheid van de mens.

Wij zijn voorstander van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vastgelegde doelstelling voor 2025 van maximaal 5 gram zout (2 g natrium) per persoon per dag. Om de consumenten te helpen deze doelstelling te behalen, verminderen wij voortdurend het natriumgehalte van onze producten. Sinds 2005 hebben wij 16.688 ton zout verwijderd uit alle producten die niet voldeden aan de natriumcriteria van de Nestlé Nutritional Foundation (NF), zoals gedefinieerd in het systeem van voedingsprofielen van Nestlé. Dit systeem, dat uitgewerkt is op basis van de aanbevelingen van de WGO, is een rigoureuze analysemethode voor de voedingswaarde van onze producten.

Wij zullen blijven werken aan het identificeren en implementeren van technische oplossingen die ons in staat stellen om het natriumgehalte in onze voedingsmiddelen en onze drankjes geleidelijk te verminderen, met behoud van de voorkeur van de consumenten. In maart 2017 kondigden wij ons engagement voor individuen en gezinnen aan om ons in de komende vier jaar (2017-2020) af te stemmen op de wereldwijde richtlijnen door het natriumgehalte van de producten die nog niet in overeenstemming zijn met de aanbeveling van de WGO, die een maximale dagelijkse inname van 2.000 mg aanbeveelt, met nog eens ongeveer 10% te verminderen.

Wij zijn van mening dat het verminderen van de inname van zout een zaak van iedereen is en wij zijn vastbesloten om eraan te blijven werken dat individuen en gezinnen gezondere kook- en eetgewoonten aannemen, om bij te dragen tot het bevorderen van een gunstig klimaat voor een gezonde voeding en om beleidsopties voor de toekomst te ontwikkelen.