Sort by
Sort by

Nitrieten in vleeswaren

Wij houden ons aan alle nationale en internationale regels voor voedselveiligheid inzake nitrieten. Gezien de wetenschappelijke bezorgdheid rond de consumptie van nitrieten werken we actief aan de vermindering van het nitrietgehalte, en gaan hierbij verder dan het wettelijk noodzakelijke. 

Nitrieten zijn bewaarmiddelen die een cruciale rol spelen in het garanderen van de voedselveiligheid. Al eeuwenlang vervullen ze een rol als conserveermiddel voor fijne vleeswaren. Reeds in zeer kleine hoeveelheden voorkomen ze de ontwikkeling van bacteriën die ernstige ziekten zoals botulisme, listeriose en salmonellose kunnen veroorzaken. 

In Europa bedraagt de limiet voor nitrieten momenteel 150 ppm. Na verregaand onderzoek en productontwikkeling hebben we het nitrietgehalte in onze fijne vleeswaren verlaagd tot aanvankelijk 100 ppm en vervolgens 80 ppm. Verder zullen we het wetenschappelijk advies en de regelgeving rond het veilig gebruik van nitrieten in onze producten blijven respecteren, waar we ook opereren. Er bestaan momenteel geen alternatieven die dezelfde zekerheid bieden en tegelijkertijd de producteigenschappen bewaren.

We blijven ook investeren in onderzoek om deze hoeveelheden nog verder te reduceren, en zoeken naar alternatieven die de huidige standaarden voor voedselveiligheid halen.