Sort by
Sort by

Nestlé en suikers

Wij delen de bezorgdheid van het grote publiek over de gezondheidsrisico's in verband met een overmatige hoeveelheid vrije suikers, bestaande uit toegevoegde suikers en de suikers die van nature aanwezig in honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraten.

Wij steunen de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die pleit voor een vermindering van de inname van vrije suikers in alle levensfasen, en wij baseren ons op deze aanbeveling. Ze bestaat erin de inname van vrije suikers te beperken tot 10% van de totale energie-inname van volwassenen en kinderen. Gezien de bijkomende aanbeveling van de WGO om de inname van vrije suikers nog verder te verminderen, zouden wij willen dat er uitgebreider wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidsvoordelen van een inname van vrije suikers van niet meer dan 5% van de energie-inname. Deze complexe kwestie zou ook de volle deelname en medewerking van vele stakeholders vereisen.

In het kader van een van onze bijdragen aan de volksgezondheid hebben wij het suikergehalte in de loop der jaren verminderd. Wij beschikken sinds 2007, in de hele Groep, over een verplicht beleid voor suikers dat onze voortdurende inspanningen om het suikergehalte te verminderen en om de consumenten, zowel volwassenen als kinderen, te helpen hun dagelijkse inname van vrije suikers te beperken, stuurt om te voldoen aan de aanbevelingen van de WGO. Wij hebben de hoeveelheid suikers in onze hele portfolio reeds aanzienlijk verminderd, vooral in de producten voor kinderen, en zijn vastbesloten om op die weg verder te gaan.

In 2014 hebben wij ons beleid versterkt om het suikergehalte nog eens met gemiddeld 10% te verminderen, in gewicht, in onze gehele productenportfolio, over een periode van drie jaar (2014-2016), voor de producten die niet voldoen aan de vastgelegde criteria voor suikers van de voedingsprofielen van Nestlé. Deze criteria zijn gebaseerd op de rol van de voedingswaren in de voeding, op hun nutritionele eigenschappen, op de aanbevelingen van de internationale gezondheidsautoriteiten, waaronder de WGO, en op alle wetenschappelijke gegevens hieromtrent.

In het kader van het engagement van Nestlé om het voedingsprofiel van onze producten voortdurend te verbeteren, investeren wij in O&O om oplossingen te vinden om de hoeveelheid suikers die wij aan onze producten toevoegen tijdens de productie te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de smaakvoorkeuren van de consument.

Wat doet Nestlé om de consumenten te helpen hun suikerinname te verminderen?

Wij beschikken al jaren over een programma voor continue verbetering van het voedingsprofiel van onze voedingsproducten en onze dranken. In 2014 hebben wij ons beleid voor suiker versterkt om het suikergehalte nog eens met gemiddeld 10% te verminderen, in gewicht, in onze gehele productportfolio, over een periode van drie jaar (2014-2016).

Wij houden u ook op de hoogte van de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied, zijn blij met elk degelijk wetenschappelijk element of debat over suikers en de effecten ervan op niet-overdraagbare ziekten, en vastbesloten om bij te dragen aan de inspanningen voor de volksgezondheid.

Wat is het systeem van voedingsprofielen van Nestlé?

Nestlé heeft een systeem ontwikkeld, dat gebaseerd is op de voedingswetenschap en de aanbevelingen voor de volksgezondheid, om de voedingswaarde van voedingsproducten en dranken te beoordelen. Het is ontworpen om de ontwikkeling van producten te bevorderen met een continue verbetering van hun nutritionele samenstelling volgens criteria die regelmatig worden onderzocht door teams van deskundigen op het gebied van voeding en productspecialisten.

Ons doel bestaat erin om de meest actuele ideeën en ontwikkelingen op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn te integreren. Het systeem van voedingsprofielen van Nestlé is geleidelijk uitgebreid tot de gehele productenportfolio van Nestlé sinds 2004. Voor meer informatie, zie het document met als titel “The Nestlé Nutritional Profiling System, Its Product Categories and Sets of Criteria”.