Het beleid van Nestlé inzake verantwoordelijke marketing voor kinderen

Nestlé weet hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier te communiceren met de consumenten en beschouwt kinderen daarbij als een afzonderlijke doelgroep. We willen voeding wereldwijd verbeteren en we willen dat kinderen een gezonde start kunnen nemen in het leven.

In ons communicatiebeleid inzake marketing voor kinderen hebben we er in het bijzonder voor gezorgd dat onze marketingcommunicatie de kinderen beschermt, een gezonde levenswijze promoot en de ouders en begeleiders ondersteunt in hun rol. Ons beleid verbiedt marketing die gericht is op kinderen jonger dan zes jaar. Het beleid staat enkel marketingcommunicatie rond eten en drinken voor jongeren van zes tot twaalf jaar toe indien deze voldoen aan specifieke voedingscriteria. Deze zijn gebaseerd op de voedingscriteria van de EU Pledge en de Belgian Pledge dat is een initiatief van de gehele sector waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden om hun reclamemethoden voor een doelgroep van onder de 12 jaar te veranderen. Bovendien zullen we geen marketingcommunicatie meer voorzien voor kinderen onder de 12 jaar wat betreft onze koekjes, onze snoepjes of chocoladeproducten. Sinds januari 2018 geldt dit ook voor drankjes op basis van water die toegevoegde suikers bevatten en ijsjes.

Ons huidig beleid is van toepassing op alle betaalde en niet-betaalde communicatiekanalen, waaronder televisie, radio, pers, bioscoop, digitale media, internet, mobiel, games, marketing voor klantenrelaties, virale marketing, apps, e-mails of sms, Nestlé-sites, promotieactiviteiten met betrekking tot films, promoties, geschenken, wedstrijden, sponsorschappen, evenementen, productbemonstering, scholen en locaties voor kinderen. Ons beleid strekt zich ook uit tot het verkooppunt en het gebruik van gelicentieerde figuurtjes op verpakkingen, geschenken en publicitaire aanbevelingen door personages die gekend zijn bij kinderen. Ons beleid omvat dus alle communicatiemiddelen.

Wij menen dat de verbetering van voeding voor kinderen berust op een collectieve inspanning. Daarom zetten we ons actief in, gaan we voortdurend de dialoog aan en werken we samen met anderen om de wereldwijde en lokale afspraken in verband met op kinderen gerichte marketingcommunicatie te ondersteunen. We werken ook samen met onze partners uit de sector aan verbintenissen rond marketing voor kinderen, vooral in landen waar er geen zelfregularisering of regelgeving bestaat rond reclamepraktijken.

Om zo transparant mogelijk over onze inspanningen te rapporteren, zijn we vrijwillig akkoord gegaan om onze praktijken te laten controleren op het naleven van het wereldwijde beleid van de IFBA (de International Food and Beverage Alliance) inzake de op kinderen gerichte marketingcommunicatie en hier jaarlijkse verslag van uit te brengen. We zullen tevens regelmatig een stand van zaken meegeven in ons rapport rond Nestlé en de samenleving. 

Hoe zorgt Nestlé voor de naleving van het beleid voor marketingcommunicatie voor kinderen?

Bij Nestlé zien wij toe op de naleving van ons beleid voor verantwoorde marketing voor al onze merken, al onze activiteiten en al onze markten. Daarnaast hebben wij interne richtlijnen opgesteld voor de implementatie ervan en jaarlijkse audits ingevoerd om na te gaan of onze distribiteurs het beleid toepassen.

Nestlé past, samen met andere voedingsmiddelenproducenten, graag de marketingnormen toe die vastgesteld zijn door de International Food and Beverage Alliance (IFBA). Via deze groep voert een derde (Accenture) een jaarlijkse audit uit in verschillende landen. De resultaten van de audit worden gepubliceerd in ons jaarverslag Nestlé in Society

Waarom definieert Nestlé kinderen als jongeren onder de 12 jaar?

Wetenschappers hebben verschillende meningen over de leeftijd waarop kinderen het doel van marketing kunnen begrijpen. Bij Nestlé baseren wij ons op studies en richtlijnen van de overheid evenals op universitaire onderzoeken die de leeftijdsgrens op 12 jaar leggen. Sinds 2008 hebben wij een verantwoord marketingbeleid geïmplementeerd dat marketing voor kinderen jonger dan zes jaar verbiedt.

Hoe bepaalt Nestlé wat marketingcommunicatie voor kinderen is?

Wij gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve criteria om te bepalen of marketingcommunicatie al dan niet voor kinderen bestemd is. Zo vermijden wij bijvoorbeeld het gebruik van media waarvan de doelgroep voor meer dan 25% uit kinderen bestaat. Voor jongeren onder de 12 jaar maken wij ook geen gebruik van personages onder licentie en van reclameaanbevelingen door een bekende persoonlijkheid voor koekjes, zoete of chocoladewaren, dranken op basis van water met toegevoegde suikers, ijs of andere producten die niet voldoen aan de nutritionele criteria van ons beleid.

Welke mediakanalen worden gedekt door dit vernieuwde beleid?

Ons vernieuwde beleid geldt voor zeer uiteenlopende communicatiekanalen waaraan kinderen kunnen deelnemen. Het geldt voor al dan niet betalende marketingcommunicatie, met name: televisie, radio, pers, film, digitale en sociale media, internet, mobiel, games, relatiemarketing, virale marketing, apps, e-mail of sms, websites van Nestlé, promotieactiviteiten in verband met films, promoties, geschenken, wedstrijden, sponsoring, evenementen, buitenreclame en productstalen.

De verpakking is uitgesloten van de werkingssfeer van het beleid, want het is een communicatiemiddel van het merk in het verkooppunt, waar het meestal volwassen consumenten zijn die de aankoopbeslissingen nemen.

Gelden de beperkingen van Nestlé ook voor buitenreclame?

Sinds december 2015 leggen ons vernieuwde beleid en onze uitvoeringsrichtlijnen beperkingen op aan buitenreclame bedoeld voor kinderen, geplaatst op 50 meter van een kleuter- of basisschool of van een speeltuin.

Wat is het beleid van Nestlé in de scholen?

Ons beleid is van toepassing op de verkoop van onze producten in de scholen. Wij houden ons echter aan strenge normen die bepalen dat elk product dat in een basisschool wordt verkocht, moet voldoen aan een specifiek voedingsprofiel dat met name ingrediënten zoals suiker, zout en vetten beperkt. Het doel is om een gezonde en evenwichtige voeding bij de jongeren van zes tot twaalf jaar te bevorderen.

Hoe zit het met personages van Nestlé zoals het Nesquik konijn? Verbiedt Nestlé die ook?

De Nestlé-personages zijn een essentieel onderdeel van de identiteit van onze merken. Historisch gezien werden ze ingevoerd om onze producten te onderscheiden van die van onze concurrenten. De Nestlé-personages, met name het Nesquik konijn, die jongeren onder de 12 jaar aantrekken, dienen alleen om een gezonde en actieve levensstijl te bevorderen. Die wordt tot stand gebracht door gezonde voeding, actief spel, lichaamsbeweging of educatieve ontwikkeling.

Bij het partnerschap van Nestlé met FC Barcelona zijn Milo en Nesquik betrokken. Is dat geen marketing voor kinderen?

Bij Nestlé verbinden wij ons ertoe om een gezonde levensstijl en lichaamsbeweging te bevorderen bij kinderen. Dat impliceert een verantwoorde marketing voor kinderen. Nestlé heeft een partnerschap opgezet met FC Barcelona om deze waarden te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd door middel van sport, een overtuiging die wij gemeen hebben. Milo, dat populaire sportprogramma's voor kinderen over de hele wereld promoot, waaraan reeds 22 miljoen van hen deelnemen, zal de officiële energy drink van FC Barcelona worden. Bovendien zal deze overeenkomst in een aantal landen van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika ook Nesquik omvatten. Milo en Nesquik zijn handelsmerken voor kinderen die gezonde voeding, actief spel en lichaamsbeweging bevorderen. Dit partnerschap is in overeenstemming met ons beleid, want het voedingsprofiel van Nesquik en Milo komt overeen met erkende nutritionele criteria. Tot slot willen wij onze marketing op verantwoorde wijze gebruiken door het aannemen van een gezondere levensstijl en een grotere betrokkenheid van kinderen en gezinnen bij sport en actief spel te promoten.

De Europese consumentenorganisatie BEUC heeft een campagne gelanceerd die de EU Pledge en de zelfregulering door de industrie ervan beschuldigd niet streng genoeg te zijn. De campagne noemde ook enkele Nesquik-producten. Betekent dit dat de marketing voor Nesquik niet conform is?

We hebben kennis genomen van de campagne van het BEUC ('Food marketing to children: game over?’) evenals de verwijzingen daarin naar een aantal van onze producten, waarvan het Nesquik poeder, de Nesquik ontbijtgranen en de Nesquik pudding met naam werden genoemd. Deze producten, net als de andere Nestlé producten voor kinderen die op de markt worden gebracht, voldoen aan de criteria van de EU Pledge en schenden niet de verbintenissen die Nestle is aangegaan met de EU Pledge. Als stichtend lid van de EU Pledge zal Nestlé dit initiatief blijven steunen in zijn doelstellingen en principes, in nauwe samenwerking met alle betrokken belanghebbenden.

 

 

 

 

Dec18