100 000 banen en stages voor Europese jongeren

To Press Releases listVevey - Zwitserland,sep 18, 2014

Jeugdwerkloosheid blijft een groot probleem in Europa en België. In de eerste helft van 2014 bedroeg de werkloosheid bij 15- tot 24-jarigen in België 26,3% (1) , duidelijk boven het Europese gemiddelde van 22,8% (2) .

ALLiance for YOUthSinds 2013 zet Nestlé zich in om 20 000 banen en stages voor jonge Europeanen te creëren tegen 2016 via zijn Europese initiatief Nestle needs YOUth. Dat initiatief ligt aan de basis van de beweging Alliance for YOUth, die als doel heeft om samen met nationale en internationale partners te vechten tegen de jeugdwerkloosheid.

De Alliance in cijfers:

  • - 200 bedrijven hebben zich aangesloten bij de Alliance for YOUth in Europa.
  • - Ambitie: 100 000 jobs en stageplaatsen creëren in de komende jaren.

"Met meer dan 200 ondernemingen uit heel Europa is de Alliance for YOUth de eerste pan-Europese beweging van ondernemingen die zich ertoe verbindt om jonge mensen te helpen zich beter voor te bereiden op de professionele wereld en hun kansen in een uitdagende arbeidsmarkt te verbeteren", zegt Laurent Freixe, CEO van Nestlé Europa.

Werkloosheid in Europa en in België

In juli 2014 bedroeg de gemiddelde werkloosheidsgraad in de 28 landen van de Europese Unie 10,2%. Voor jongeren lag de werkloosheidsgraad bij de 15- tot 24-jarigen in België op 26,3%(1), dus boven het Europese gemiddelde van 22,8%(2).

Wat denken de Europese jongeren?

In opdracht van de Alliance voor YOUth onderzocht Nielsen(3) de motieven en meningen van jongeren in Europa met betrekking tot werkloosheid:

  • 23% van de jonge Europeanen beschouwt werkloosheid als de grootste uitdaging voor de samenleving in de komende vijf à tien jaar
  • Ongeveer 55% van de werklozen zegt dat de overheid in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het gebrek aan werkgelegenheid voor jongeren.
  • 40% van de ondervraagde jongeren in de leeftijdsgroep van 21 tot 24 jaar ziet geen loopbaanperspectieven in hun land voor de komende 12 maanden.

Nestlé needs YOUth wordt verder versterkt door de Alliance for YOUth

Sinds de lancering van het programma in 2013 zet Nestlé zich in om

  • 20 000 vacatures en stages te creëren voor jongeren in 2016 via zijn initiatief Nestlé needs YOUth.
  • Tot op heden heeft Nestlé nu al meer dan 8000 banen en stages aangeboden aan jongeren in Europa.

Nestlé nodigde vervolgens tal van nationale en internationale partners uit om hetzelfde te doen. Sinds deze zomer maakt het adviesbureau Ernst & Young (EY) deel uit van de Alliance for YOUth en zet het zich in om

  • 55 000 leercontracten
  • 35 000 stageplaatsen te creëren tegen 2020.

Op Europees niveau maken Adecco, AXA, Facebook, Firmenich, Cargill, Chep, DS Smith, Google, Nielsen, Twitter, Publicis Groupe en het advocatenkantoor White & Case deel uit van de initiatiefnemers.

De 200 bedrijven die deel uitmaken van de Alliance for YOUth, op zowel lokaal als internationaal niveau, hebben hun krachten gebundeld om samen te werken aan een zeer ambitieus doel: de creatie van meer dan 100 000 banen en stageplaatsen voor jongeren in Europa in de komende jaren.

Iedereen moet betrokken blijven om dit probleem op te lossen

Deze beweging gaat verder dan enkel een financieel engagement van de partnerbedrijven. Medewerkers worden aangemoedigd om actie te ondernemen in hun eigen gemeenschap. Ze werken samen met lokale verenigingen om jongeren te helpen een job te vinden, door o.a. praktisch advies, begeleiding en coaching aan te bieden, trainingen en workshops te organiseren en interviews voor te bereiden.

De volgende stap: een lokale alliantie voor België

Nestlé Belgilux is bezig met de voorbereidingen voor een Belgische Alliance for YOUth, in nauwe samenwerking met beleidsmakers, de Belgische instanties die verantwoordelijk zijn voor werkgelegenheid, het bedrijfsleven en lokale verenigingen.

"Nestlé Belgilux heeft reeds zijn eerste studenten verwelkomd en we blijven actief op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij breiden voortdurend onze groep partners uit die de Belgische Alliance for YOUth ondertekenen en zullen in december 2014 de Belgische resultaten van de Alliance communiceren aan al onze publieke en private partners", aldus Odile Ledésert, HR Director Nestlé Belgilux.

---------------------------------------

(1) Cijfers FOD EconomieStatistics Belgium

(2) Cijfers Eurostat

(3) Onderzoek door Nielsen voor de Alliance for YOUth, waaraan 2000 Britse, Duitse, Italiaans en Spaanse jongeren met een leeftijd van 18 tot 29 jaar hebben deelgenomen.

ALLiance for YOUth

Extra links

Europees initiatief voor jongerenwerkgelegenheid

Werken bij Nestlé

Vergelijkbare links

Goede start voor het initiatief voor de tewerkstelling van jongeren van Nestlé

Nestlé onthult de “Alliance for YOUth” in Europa

Video’s

Laurent Freixe over Nestlé needs YOUth (in het Engels)

Zakelijke partners van Nestlé spreken over de Alliance for YOUth (in het Engels)

Webpagina Alliance for YOUth op www.nestle.com (in het Engels)

Perscontact

Catherine Mentior
Corporate Communication Manager Nestlé Belgilux
Tel.: +32 (0)2 529 56 78
E-mail: catherine.mentior@be.nestle.com