Insight : de prestaties van onze producten binnen de waardeketen verbeteren

To Press Releases listVevey - Zwitserland,mei 8, 2013

Door Claus Conzelmann, Global Head of Safety, Health and Environmental Sustainability bij Nestlé.Claus Conzelman

De productieketen voor levensmiddelen gebruikt een groot aandeel van de beperkte beschikbare middelen op aarde. Als toonaangevend bedrijf op het gebied van voeding en drank erkennen we dan ook dat onze positie zowel verantwoordelijkheden als kansen met zich meebrengt.

Bij Nestlé willen we producten produceren die niet alleen lekkerder en gezonder zijn maar ook beter voor het milieu. We gaan deze uitdaging aan door elke fase in de productie van naderbij te bekijken, van de boerderij tot op de vork, en daarbij de aandachtspunten te identificeren.

We hebben al significante vooruitgang geboekt. We hebben ons aanvankelijk vooral op onze eigen rechtstreekse activiteiten gericht. Sinds 2002 hebben we ons waterverbruik en de rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen per ton product gehalveerd.

Dat was mogelijk omdat we gedurende de voorbije tien jaar bewust en voortdurend gestreefd hebben naar verbeteringen waarvoor we ook rekenschap konden afleggen.

We hebben nieuwe technologieën ingevoerd, zoals het gebruik van koffiedik als een schone bron van vernieuwbare energie en een geavanceerd filtersysteem om het water binnen onze fabriek te recycleren, zeker in gebieden waar water schaars is.

Overschakelen naar schonere energie

De verandering van het klimaat kan ook problemen stellen in het milieu, zoals de beschikbaarheid van schoon water en dat zal op zijn beurt de beschikbaarheid op lange termijn beïnvloeden van de grondstoffen op basis waarvan we onze producten maken.

In Mexico hebben we een overeenkomst gesloten met een windenergiebedrijf waardoor 85% van het totale elektriciteitsverbruik van onze fabrieken in het land nu afkomstig is van windkracht. Onze schattingen wijzen uit dat dit de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen met het equivalent van 39.000 kleine auto’s die jaarlijks uit het verkeer verdwijnen.

In Frankrijk hebben onze fabrieken in Challerange, Rosières en Herta St Pol allemaal houtboilers geïnstalleerd die werken met hout uit gecertificeerde bossen. De fabriek in Challerange voorziet in 96% van de brandstofbehoefte via deze boiler wat neerkomt op 8.000 ton CO2 minder per jaar.

In het totaal zullen de drie boilers de jaarlijkse CO2-uitstoot van Nestlé Frankrijk met een vierde verminderen.

Doordachte distributie

Meer dan 125.000 ton producten van Nestlé worden dagelijks vanuit onze fabrieken en distributiecentra naar klanten gebracht.

We hebben ondervonden dat een doordachte routeplanning en andere transportwijzen een uitgesproken positieve invloed kunnen hebben op de uitstoot van broeikasgassen, lawaai en verkeersdrukte.

In Polen zijn we erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar met een vijfde te verminderen door één van onze distributiecentra te verplaatsen. Deze verhuis verlaagde ook de distributiekosten met een vierde en verminderde de leveringsronde met 60 km.

In Europa behaalden we in 2011 een vermindering van de uitstoot van CO2 met meer dan 5.000 ton door over te schakelen van wegtransport naar transport via spoor of korte afstanden over zee.

Geoptimaliseerde verpakking

Arbeider Nestlé fabriek York (UK) - Afval sorteren voor recyclageIn het Verenigd Koninkrijk verwachten we het aantal vrachtwagens dat wij gebruiken om Nescafé te verspreiden te halveren door nieuwe en lichtere navulverpakkingen te gebruiken.

De nieuwe verpakkingen zijn vervaardigd van een combinatie van aluminiumfolie en plasticfolie. Er is meer dan een derde minder verpakkingsmateriaal nodig voor dezelfde hoeveelheid koffie.

Zo kunnen we dubbel zoveel pakjes koffie op een pallet laden, moeten we minder vrachtwagens gebruiken en kunnen we de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de distributie van het product met meer dan een derde verminderen.

De nieuwe verpakkingen vereisen ook minder water en energie om ze te maken in vergelijking met de vorige navulverpakkingen. Door hun compacte grootte kunnen ze ook eenvoudiger op de rekken worden gestapeld en kunnen de consumenten ze gemakkelijker meenemen naar huis en opbergen.

Afval verminderen

De hoeveelheid afval verminderen helpt bij het beschermen van onze natuurlijke middelen. Sinds 2002 hebben we de hoeveelheid afval die onze fabrieken genereren met bijna een halve ton per product verminderd. Vorig jaar werkten 39 van onze fabrieken zonder enig restafval.

De fabrieken verwerken bijproducten uit hun productieprocessen voor gebruik als veevoeder, door ze te composteren of door er biogas van te maken. Restanten van metaal, plastic, papier, blikjes en karton worden door onze onderaannemers verwerkt tot grondstoffen die voor nieuwe doeleinden kunnen worden gebruikt.

Verder binnen de waardeketen leiden we landbouwers op om de kwaliteit van de gewassen en de opslag te verbeteren zodat er minder voedsel verloren zou gaan in de landbouw en tijdens de verwerking na de oogst en om in het algemeen duurzame praktijken aan te moedigen bij de landbouwbedrijven.

De consument helpen

Tegelijkertijd helpen we de consument om hun eigen impact op het milieu te verbeteren door bijvoorbeeld de hoeveelheid voedsel die wordt weggegooid te verminderen door verschillende portiegroottes aan te bieden en door duidelijke richtlijnen te geven wat de portie en de bereiding betreft.Arbeider Nestlé fabriek in Challerange (Frankrijk) - Monsters duurzaam hout verzamelen

Wist u bijvoorbeeld dat het koken van het water voor een kopje Nescafé de stap is die het meeste middelen vereist van de hele waardeketen?

Veel mensen koken immers meer water dan nodig is. Op individuele schaal kan dat verwaarloosbaar lijken, maar als alle 5.500 mensen die elke seconde een kopje Nescafé maken de juiste hoeveelheid water zouden koken, zou dat meer energie besparen dan gebruikt wordt door alle 27 Nescafé-fabrieken.

De beoordelingen van de levenscyclus van producten die wij hebben uitgevoerd tonen dat dankzij de efficiëntie van onze hoogtechnologische industriële koffiemachines in deze fabrieken een kopje Nescafé maar de helft van de middelen gebruikt die nodig zijn om een traditioneel kopje filterkoffie te zetten.

Onze verbintenissen

Hoewel we al veel gedaan hebben om de milieuprestaties van onze producten te verbeteren, kunnen we altijd meer doen.

Daarom publiceren we voor het eerst een aantal verbintenissen ten opzichte van de maatschappij en met het oog op een duurzaam milieu. We willen deze ten laatste tegen 2020 bewerkstelligen.

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat alle aspecten van de maatschappij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het milieu, weerspiegelt ons beleid wat betreft duurzame milieuzorg onze vastberadenheid om een toonaangevende rol te vervullen in onze invloedssfeer. We streven ernaar om onze producten niet alleen lekkerder en gezonder te maken maar ook beter voor het milieu over de hele waardeketen.

Onze producten milieuvriendelijker maken geeft de consumenten nog een reden om ervoor te kiezen. Bovendien, en nog veel belangrijker, is het de juiste manier van aanpakken.