Nestlé organiseert acties tegen kinderarbeid als reactie op het rapport van de Fair Labor Association over de toevoerketen van cacao van het bedrijf.

To Press Releases listVevey, Zwitserland,jun 28, 2012

Nestlé en zijn partners zullen samen met de gemeenschap in Ivoorkust een nieuwe inspanning leveren om kinderarbeid te voorkomen bij het kweken van cacao. Ze zullen dat doen door het bewustzijn te vergroten en mensen informatie te geven over kinderen en het risico. Daarnaast treden ze ook op als er zich een probleem voordoet.FLA

Het initiatief is onderdeel van een actieplan opgezet door Nestlé als reactie op een rapport over de toevoerketen van cacao van het bedrijf in het West-Afrikaanse land door de Fair Labor Association (FLA).

Daarbij bouwt men verder op de reeds geleverde inspanningen om cacao op een meer duurzame manier aan te leveren via het Nestlé Cocoa Plan."Het gebruik van kinderarbeid in onze toeleveringsketen voor cacao druist in tegen al onze principes. Het FLA-rapport maakt duidelijk dat geen enkel bedrijf dat cacao haalt uit Ivoorkust kan garanderen dat het niet gebeurt. We kunnen wel beloven dat we de strijd tegen kinderarbeid als een topprioriteit zullen beschouwen binnen de onderneming", aldus José Lopez, de Executive Vice President for Operations van Nestlé.

Bevindingen FLA

De FLA concludeerde dat het Nestlé Cocoa Plan, mits enkele aanpassingen en verbeteringen, een gedegen ontwikkelingsprogramma kan worden.

Het plan voorziet, samen met de andere initiatieven waaraan Nestlé deelneemt, in bouwstenen voor een meer robuuste en dieper gaande inspanning, aldus de experts van de FLA in hun rapport. Zij ontdekten dat kinderarbeid wel degelijk voorkomt in de cacaoplantages van Ivoorkust en dat deze praktijk voortvloeit uit een aantal factoren, zoals armoede en de socio-economische situatie van de boeren en hun gezinnen.

Het rapport verklaart dat een doeltreffende strategie om het probleem uit de wereld te helpen moet beginnen bij het aanpakken van de houding en de perceptie van de mensen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen voor cacao en de gemeenschappen waarin zij leven.

Nestlé heeft of runt geen eigen plantages in Ivoorkust maar verkeert wel in de positie om een positieve impact te hebben op de levenskwaliteit van de arbeiders in de toeleveringsketen van cacao, aldus de FLA, omwille van de macht die het kan uitoefenen bij de leveranciers en de hoeveelheid cacaobonen die het bedrijf aankoopt.

Stappen ondernemen

De FLA heeft 11 aanbevelingen opgesteld voor Nestlé. Het bedrijf staat achter alle 12 en handelt daar ook naar, in sommige gevallen in samenwerking met de partners. Nestlé wil blijven werken aan de afschaffing van kinderarbeid in de toeleveringsketen van cacao.
De maatregelen die vereist zijn om iets aan kinderarbeid te doen, krijgen de prioriteit.
Dat omvat verbeteringen in de leverancierscode van de onderneming.

Nestlé wil dat de leveranciers in Ivoorkust ervoor zorgen dat de boeren die cacao kweken voor het bedrijf zich volledig bewust zijn van de verplichtingen die in de code vervat zitten.
Het bedrijf zal nauwer samenwerken met zijn leveranciers, zijn certificatiepartners en andere instanties om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de toeleveringsketen van cacao een betere opleiding kan krijgen over de aard van het probleem van de kinderarbeid en hoe dat moet worden aangepakt.

Controle en remediëring

Nestlé wil samen met de lokale gemeenschappen een gedegen controle- en remediëringssysteem opstarten omdat het ervan overtuigd is dat dit de meest rendabele methode zal zijn voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Het management van het bedrijf in Ivoorkust zal de nieuwe initiatieven op het gebied van kinderarbeid superviseren en de samenwerking met partners, leveranciers en instanties coördineren.
Nestlé zal samenwerken met zijn partner, het International Cocoa Initiative, een stichting die samenwerkt met de cacao-industrie, de burgermaatschappij en de vakbonden, om het nieuwe controle- en remediëringssysteem in te voeren.

Het wordt in 40 gemeenschappen doorgevoerd onder leiding van 2 coöperaties van cacaoplantages tijdens de cacao-oogst van dit jaar.

Het is de bedoeling om tegen 2016 het initiatief uit te breiden naar nog 30 coöperaties, waarbij dan zo'n 600 gemeenschappen betrokken zullen zijn.

De FLA zal nagaan hoe succesvol dit model van controle en preventie van kinderarbeid is gedurende de volgende drie jaar.

Het Nestlé Cocoa Plan versterken en uitbreiden

Nestlé vindt het positief dat de FLA inziet dat het 'Coca Plan' de basis legt voor het versterken en verder uitbreiden van de inspanningen om de toeleveringsketen van cacao vrij van kinderarbeid te maken.

Het Nestlé Cocoa Plan wil boeren in staat stellen een winstgevende boerderij te runnen, het gebruik van kinderarbeid op die boerderijen uit de weg helpen ruimen en zorgen voor een duurzame toevoer van cacao. Het is bestemd om waarde te creëren over de hele toeleveringsketens, in het bijzonder voor de boeren en hun families maar ook voor de aandeelhouders van het bedrijf, een aanpak die Nestlé omschrijft als Creating Shared Value.

Het bedrijf is ervan overtuigd dat het verbeteren en uitbreiden van het 'Nestlé Cocoa Plan' zal helpen om ervoor te zorgen dat er een duurzame stroom cacao ontstaat van Ivoorkust naar Nestlé.
Nestlé zal 10% van zijn algemene cacaotoelevering dit jaar halen bij boeren die deelnemen aan het Nestlé Cocoa Plan.

Het zal dat cijfer verhogen naar 15% in 2013.

Het verschil maken

Meer dan 6.000 cacaoboeren uit Ivoorkust hebben in 2012 een opleiding genoten in het kader van het plan.

Zij ontvingen meer dan 800.000 cacaoplanten van betere kwaliteit. Nestlé wil tegen 2015 nog 24.000 boeren in het land opleiden en nog drie miljoen plantjes aanleveren.
In maart opende het bedrijf de eerste school die gebouwd werd voor een coöperatieve van Nestlé Cocoa Plan.

Gedurende de volgende vier jaar wil Nestlé met zijn partner, de World Cocoa Foundation, 40 scholen openen of opfrissen voor andere gemeenschappen die ook hulpbehoevend zijn.

FLA rapportRegelmatige updates

In zijn actieplan beschrijft Nestlé verdere maatregelen die tijdens de komende jaren moeten worden getroffen. Het bedrijf en de FLA zullen jaarlijkse updates publiceren over de geboekte vooruitgang.
Nestlé wil het hele proces in alle transparantie doorvoeren. Het is het eerste bedrijf in de levensmiddelenindustrie dat zich aansluit bij de FLA, een non-profitinitiatief met diverse betrokkenen dat samenwerkt met grote ondernemingen om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te verbeteren.

Nestlé heeft zich ertoe verbonden om op lange termijn samen te werken met de FLA om de problemen die in dit rapport worden beschreven aan te pakken.

Het huidige actieplan is slechts de eerste stap in een lang proces. De complexiteit van kinderarbeid in de toeleveringsketen van cacao betekent dat het jaren zal duren voor het probleem opgelost raakt.

Certificatie

Nestlé werkt samen met zijn partners UTZ Certified en Fairtrade om de cacao geproduceerd door coöperaties van Nestlé Cocoa Plan te certificeren als onderdeel van de inspanningen om duurzaamheid te promoten en arbeidsproblemen aan te pakken.

Nestlé zal met zijn certificatiepartners blijven samenwerken om de rol van certificatie in de afschaffing van kinderarbeid te versterken.
Het bedrijf zal ook met zijn leveranciers werken aan nieuwe manieren om het risico van kinderarbeid op boerderijen die nog niet betrokken zijn bij het Nestlé Cocoa Plan te verminderen, zoals aanbevolen door het FLA-rapport.

Samenwerken met de overheid

Het bedrijf deelt de visie van de FLA die in het rapport beschreven staat, dat een bedrijf op zich niet de problemen van de arbeidsstandaarden in de cacaosector in Ivoorkust kan oplossen. De rol van overheid en andere betrokkenen is cruciaal.

Daarom ondersteunt Nestlé het nationale actieplan van de Ivoriaanse overheid tegen handel in kinderen, exploitatie van kinderen en kinderarbeid ten volle. "We verwelkomen dit initiatief door de Ivoriaanse overheid", aldus José Lopez. "Onze aanpak is volledig afgestemd op die van hun en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken om onze gemeenschappelijke doelen te behalen."

Gerelateerde informatie:

Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/
Nestlé Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com/
International Cocoa Initiative: http://www.cocoainitiative.org/
Creating Shared Value: http://www.nestle.com/CSV
World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/
UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/
Fairtrade: http://www.fairtrade.org.uk/

Lees meer aanverwante verhalen:

• Nestlé wordt het eerste levensmiddelenbedrijf dat een partnerschap aangaat met de Fair Labor Association http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Fair_Labour_Association.aspx

• Beginnen te werken met de Fair Labor Association http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Starting-work-FLA.aspx