Synerjob - Alliance for YOUth

To Press Releases listBrussel,jan 27, 2016

PRIMEUR IN BELGIË:

Publiek-private samenwerking om jonge werkzoekenden te helpen

SYNERJOB – ALLIANCE FOR YOUth

 

De werkloosheidscijfers van jonge werkzoekenden in België zijn eind 2015 nog steeds erg verontrustend: 26,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • 16,3% in Vlaanderen (1)
  • 31,6% in Wallonie (1)

In januari 2015 sloegen acht bedrijven, op initiatief van Nestlé, de handen in elkaar om de Alliance for YOUth op te richten in België, met name Nestlé, AXA, Adecco, EY, IBA, IBM, Securex en Sodexo.

Zij gingen het engagement aan om meer dan 2.600 jobopportuniteiten en stages te creëren voor jongeren onder de 30 jaar tussen begin 2015 en eind 2016.

In 2015 werden al 1.746 jobs en stages gecreëerd dankzij de Alliance for YOUth.

Een jaar na de oprichting van de Alliance for YOUth wordt er vandaag een eerste publiek-private samenwerking ondertekend om de jeugdwerkloosheid te bestrijden in ons land. De leden van de Alliance for YOUth sluiten een overeenkomst met Synerjob, de federatie die alle openbare diensten van de regionale arbeidsmarkten in België overkoepelt: Actiris, Forem, VDAB, Bruxelles-Formation en ADG.

Alliance for YOUth in België – de resultaten één jaar later

De Alliance for YOUth is een Europese beweging, opgericht in 2014 door Nestlé, bestaande uit bedrijfspartners en andere ondernemingen die zich ertoe verbinden om jonge mensen onder de 30 jaar te helpen een eerste professionele ervaring op te doen.

Deze Alliance past binnen de context van de ‘Jongerengarantie’, gelanceerd door de Europese Commissie, maar ook binnen de ‘Europese Alliantie voor Leercontracten’ , een breder initiatief dat als doel heeft meer leercontracten, kwalitatieve stageplaatsen alsook beroepsopleidingen aan jongeren aan te bieden. Nestlé heeft zich aan die Europese Alliantie voor Leercontracten in naam van de huidige en toekomstige partners verbonden via de Alliance for YOUth, waardoor zij automatisch toetreden.

De Alliance for YOUth in België werd opgericht in 2015 en is het Belgische equivalent van het Europese initiatief.

De ondernemingen van de Alliance for YOUth in België hebben zich het doel gesteld om samen 2.600 banen of stages te creëren voor jongeren onder de 30 jaar tussen begin 2015 en eind 2016.

Voor 2015 werd vooropgesteld om 1.300 jobopportuniteiten en stages op de markt te brengen. Een jaar later zien we dat die doelstelling met 134% ruimschoots gehaald werd en dat er 1.746 jobs en stages gecreëerd werden. In het kader van de Alliance for YOUth werden 1.186 nieuwe jobs voor jongeren opengesteld en konden 560 stagiairs aan de slag binnen de acht stichtende bedrijven.

De Alliance for YOUth in België breidt uit: Deloitte en Engie als nieuwe partners

Een jaar geleden ondertekenden acht bedrijven de Alliance for YOUth in België. Vandaag verbinden Deloitte en Engie (voorheen GDF SUEZ S.A.) zich als negende en tiende partner. Deze toevoeging zal het aantal opportuniteiten voor jongeren onder de vorm van vaste banen of stages nog verhogen.

Nieuwe doelstellingen voor 2016

Vandaag kondigt de Alliance aan dat negen leden (Nestlé, AXA, Adecco, EY, IBA, IBM, Securex, Sodexo en Deloitte) in 2016 samen meer dan 1.900 extra job- en stageopportuniteiten willen aanbieden aan jongeren onder de 30 jaar. Dit brengt hun totale ambitie op meer dan 3.600 opportuniteiten voor 2015-2016.

Deloitte heeft reeds het concrete engagement vastgelegd om 419 opportuniteiten open te stellen in 2016 en heeft vandaag ook het samenwerkingsverdrag met Synerjob ondertekend. Engie zal binnenkort precieze cijfers voorstellen.

Publiek-private samenwerking: samenwerkingsverdrag Synerjob

De acht stichtende leden van de Alliance for YOUth in België en Deloitte sluiten een samenwerkingsovereenkomst met Synerjob, de federatie van alle openbare diensten van de regionale arbeidsmarkten: VDAB, Actiris, Forem, Bruxelles-Formation en ADG.

De Belgische openbare instellingen voor werkgelegenheid en opleiding bieden de leden van de Alliance for YOUth in België hun geïntegreerde dienstverlening aan. Op die manier worden hun behoeften op het vlak van jonge kandidaten voor een job of een stage beantwoord en wordt de toegang tot de arbeidsmarkt voor jonge werkzoekenden vergemakkelijkt.

De werkgevers van de Alliance hebben vrije toegang tot de volgende openbare dienstverleningen:

  • Informatie en rekrutering, waaronder de opstelling en verspreiding van vacatures
  • Ondersteuning op het vlak van de verschillende bedrijfsstages
  • Taalopleidingen in functie van het werk
  • Opleiding van werkzoekenden met aandacht voor de noden van de A4Y-leden
  • Ondersteuning van de diversiteitspolitiek

De bedrijven van de Alliance for Youth in België die het verdrag ondertekenen, zullen van hun kant minimaal 70% van de vacatures en stages voor jongeren die ze beloofd hebben aan te bieden, verspreiden via de publieke partners.

De engagementen in de samenwerkingsovereenkomst worden opgevolgd door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van elke private en publieke partner, dat minimum twee keer per jaar samenkomt.

Alexander von Maillot, CEO van Nestlé in België:

 

“We zien dat jongeren die een stage-ervaring hebben opgedaan veel betere perspectieven hebben op een job dan jongeren zonder werkervaring. Nog te veel jongeren hebben geen werkervaring als ze op de arbeidsmarkt komen. Hoe meer kansen we hun kunnen geven, hoe beter. Jongeren moeten snel geactiveerd worden nadat ze afgestudeerd zijn. Het is erg hoopgevend dat Belgische ondernemingen het initiatief nemen in deze maatschappelijke kwestie.”

Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding:

 

“Met de ondertekening van dit verdrag tussen alle tewerkstellings- en opleidingsdiensten en grote ondernemingen hopen we op een sneeuwbaleffect. Als zich vandaag negen bedrijven voor deze maatschappelijke kwestie engageren, dan zullen vele andere hun voorbeeld volgen. Om jongerenwerkloosheid duurzaam aan te pakken moeten we samenwerken, enerzijds met de politieke instanties die maatregelen treffen op basis van de behoeften van zowel ondernemingen als werkzoekenden, anderzijds met de werkgevers die investeren in hun omgeving en jobopportuniteiten aanbieden.”

Fons Leroy, voorzitter Synerjob:

 

"Vandaag hebben jongeren nood aan kansen om ervaring op te doen en hun competenties in de kijker te zetten bij werkgevers. Bedrijven zijn op hun beurt vragende partij om jonge gemotiveerde talenten tewerk te stellen. In kader van deze samenwerkingsovereenkomst engageren bedrijven en overheden zich om de krachten te bundelen en samen voor deze uitdaging te gaan. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan de oproep van de Europese Commissie in kader van 'The Youth Guarantee Plan'. Synerjob zal faciliterend en ondersteunend optreden om jongeren via stages, opleidingen of duurzame vacatures de kans te geven om hun loopbaan uit te bouwen."

Link naar de foto’s van het evenement: http://www.alexlau.be/event

  • User name: alliance
  • Password: 011606

(1) Bronnen: Actiris, VDAB, Forem, BNB, Steunpunt, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi

(2) Wallonie: exclusief Duitstalige Gemeenschap

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen perscontact

Lies Van Nieuwenhuyse – Porter Novelli

lies.vannieuwenhuyse@porternovelli.be

0495/93 96 21

Perscontact voor de leden van de Alliance for YOUth

Catherine Mentior – Nestlé

Catherine.mentior@be.nestle.com

0472/80 02 67