Sort by
Sort by

We helpen de inkomenskloof te dichten voor cacaotelende gemeenschappen

Een innovatief inkomensversnellingsprogramma gericht op het aanpakken van de risico's op kinderarbeid

De cacaotelende gemeenschappen worden geconfronteerd met immense uitdagingen, van plattelandsarmoede en toenemende klimaatrisico's tot een gebrek aan toegang tot financiële diensten en basisinfrastructuur, zoals water, gezondheidszorg en onderwijs.

Deze factoren kunnen leiden tot sociale problemen, zoals het wijdverbreide risico op kinderarbeid op familieboerderijen. Door de families te helpen de kloof naar een leefbaar inkomen te overbruggen en de kinderen te beschermen, beoogt het programma de risico's op kinderarbeid aan te pakken.

regeneration income child

Boeren helpen een leefbaar inkomen te verwerven

Ons inkomensversnellingsprogramma heeft tot doel de levensomstandigheden van cacaotelende families te verbeteren. Het programma beloont cacaotelende families niet alleen voor de hoeveelheid en kwaliteit van hun cacaobonen, maar ook voor praktijken die het milieu en de lokale gemeenschap ten goede komen.

Onze alomvattende aanpak is gericht op een langdurige impact door de inschrijving van kinderen op school aan te moedigen en tegelijkertijd regeneratieve landbouwpraktijken en gendergelijkheid te bevorderen. Het programma beloont praktijken die de productiviteit van gewassen verhogen en extra bronnen van inkomsten helpen veiligstellen, met als doel de kloof naar een leefbaar inkomen te overbruggen en kinderen te helpen beschermen.

Voorbeelden van praktijken die wij via contante betalingen zullen aanmoedigen, zijn:

  • Inschrijving op school voor alle kinderen in het huishouden van 6 tot 16 jaar
  • Het toepassen van goede landbouwpraktijken, zoals snoeien, wat de productiviteit van gewassen verhoogt
  • Het uitvoeren van agrobosbouwactiviteiten om de klimaatbestendigheid te vergroten, zoals het planten van schaduwbomen
  • Het genereren van gediversifieerde inkomens, bijvoorbeeld door andere gewassen te telen; dieren zoals kippen te houden, bijen te telen of andere producten zoals cassave te verwerken

De jarenlange inspanningen van Nestlé hebben geholpen, maar er is meer nodig. Wij lanceren een alomvattende aanpak om de kinderen naar school te krijgen, het inkomen van de boeren te versnellen en de families te ondersteunen.

Mark Schneider, CEO van Nestlé

Voortbouwen op de lessen van het Nestlé Cocoa Plan

Het programma bouwt voort op het werk dat wij al meer dan tien jaar doen om het levensonderhoud van kleine boeren in onze toeleveringsketens van cacao te verbeteren, via het Nestlé Cocoa Plan. Wat we van dit programma hebben geleerd, vormt de basis voor onze huidige aanpak, waarbij we ons richten op initiatieven waarvan is bewezen dat ze een positieve impact hebben op boerenfamilies en het risico op kinderarbeid verminderen.

regeneration income child

 

Naarmate we onze inspanningen voor duurzame cacao uitbreiden, zijn we van plan om tegen 2030 in totaal 1,3 miljard Zwitserse frank te investeren, meer dan een verdrievoudiging van onze huidige jaarlijkse investering.

Uitbreiding van het inkomensversnellingsprogramma tot 160.000 cacaoboerenfamilies

Wat begon als een proefproject met 1.000 Nestlé Cocoa Plan boeren in 2020 in Ivoorkust, zal ons programma in de komende tien jaar opschalen en uitbreiden, op basis van voortdurende evaluatie en leren. Tegen 2030 is het onze ambitie om alle cacaoboerenfamilies in onze wereldwijde toeleveringsketen te bereiken.

2020
2022
2024
2030
Living Income Infographic

Directe geldelijke stimulansen om het inkomen aanzienlijk te verhogen

Gedurende de eerste twee jaar kunnen cacaoboeren jaarlijks tot CHF 500 aan directe bonusbetalingen verdienen door deel te nemen aan het programma en de bijbehorende doelstellingen te halen. Naarmate het inkomen van de boeren stijgt door extra bronnen en betere oogsten, wordt de geldelijke stimulans verlaagd tot CHF 250.

Het inkomensversnellingsprogramma betaalt de geldelijke stimulansen rechtstreeks uit aan de boeren, via een beveiligde mobiele overschrijving. De geldelijke stimulans wordt gelijkelijk verdeeld tussen het mannelijke en vrouwelijke gezinshoofd om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, de financiële verantwoordelijkheden te verdelen en huishoudens weerbaarder te maken.

regeneration income female farmer

Samenwerking is cruciaal

Ons ambitieuze programma zou niet mogelijk zijn zonder de steun en inbreng van onze vaste partners. Samen met IDH (The Sustainable Trade Initiative), ICI (International Cocoa Initiative), de Rainforest Alliance, overheden en boeren zullen we het programma voortdurend meten, evalueren en versterken om een maximale impact te hebben voor boerenfamilies.

regeneration income beans

Verhoogde traceerbaarheid en transparantie

Tegelijkertijd passen we onze inkoop aan om alle cacaoproducten te scheiden en te traceren van de oorsprong tot de fabriek, wat het op zijn beurt gemakkelijker maakt om een grotere transparantie in onze toeleveringsketen te bereiken.

We streven naar een blijvende verandering en hervorming van de manier waarop we onze cacao betrekken, zodat we in de komende vijf jaar een volledige traceerbaarheid en segregatie van onze cacaoproducten kunnen bereiken, van de oorsprong tot de fabriek.

Dit zal leiden tot een grotere transparantie en verantwoording van de toeleveringsketen, zowel intern als in de hele sector, terwijl onze consumenten meer inzicht krijgen in de herkomst van hun ingrediënten. Dit is van cruciaal belang om de risico's op kinderarbeid bij de productie van cacao doeltreffend aan te pakken.

regeneration income farmer

Bijbehorende informatie