Terug naar onze verhalen en acties
2 min leestijd
Het is niet nieuw dat laaggeschoolde jongeren het moeilijk hebben om een eerste baan te vinden.

In het Brussels gewest bereikt de werkloosheidsgraad onder jonge werkzoekenden jaar na jaar een zorgwekkende drempel. Bijna 50% van de jongeren in Oud-Molenbeek en de Kuregem-wijk in Anderlecht zit zonder werk.

Commercieel en niet-commercieel slaan de handen in elkaar.

De vereniging MAKS vzw uit Kuregem is zich bewust van deze uitdaging en organiseert in samenwerking met 4 grote Brusselse bedrijven elk jaar de dag “Discover Your Talent”.

Vrijwilligers van Nestlé zetten zich in om de jongeren te helpen.

Sinds 1999 moedigt Maks in partnerschap met Actiris de jongeren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder in Kuregem en Molenbeek aan om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen voor een betere integratie in de arbeidsmarkt.

In het kader daarvan nemen elk jaar een honderdtal Brusselse werkzoekende jongeren tussen 18 en 30 deel aan de dag Discover Your Talent. Vrijwilligers uit bedrijven zoals Nestlé zetten zich in om de jongeren met raad en daad bij te staan en hen zo te helpen een eerste baan te vinden.

“Ik ben Abdeljalil, ik ben 26 jaar en ik woon in Molenbeek. Ik ben al geruime tijd werkloos. Ik doe mee aan Discover Your Talent om me beter te leren voorstellen tijdens een sollicitatiegesprek.”

Er zijn verschillende workshops die door vrijwilligers worden geleid:

- Een CV opstellen

- Een sollicitatiegesprek voeren

- Efficiënt omspringen met digitale tools

- Zichzelf beter leren kennen en zijn vaardigheden valoriseren

- De juiste houding aannemen om de toekomstige werkgever te overtuigen

 

Het delen van ervaringen en de interactiviteit tussen de jongeren en de vrijwilligers vormen de sleutels voor het succes van het initiatief.

Deze samenwerking kadert voor Nestlé in het initiatief Nestlé Needs YOUth, het eerste private initiatief dat jongeren wil helpen en hun positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren.

Tijdens Discover Your talent werken wij aan het zelfvertrouwen van jongeren. Wij willen hen helpen om werk te zoeken en een realistisch beeld meegeven van de verwachtingen in de bedrijfswereld. Het is een uitzonderlijke gelegenheid om professionals uit verschillende sectoren te ontmoeten. Véronique De Leener, Directrice Maks vzw