De dieetontkoppeling

Hoe de kinderen eten en meer bewegingsgewoonten
De dieetontkoppeling
Als je je door het dagelijkse leven haast, dan is het moeilijk om tijd te vinden om de 'grote zaken' te checken. Hoe weten we of onze gezinnen gezond gedrag vertonen? Gelukkig kan een nieuw artikel wat licht werpen op hoe baby’s en kinderen het tegenwoordig doen.

Het tijdschrift van het US Center for Disease Control, ‘Preventing Chronic Disease’, publiceerde bevindingen van onze Feeding Infants and Toddlers Study (FITS). De FITS is de grootste Amerikaanse enquête over de eetpatronen, voeding en leefstijl van jonge kinderen, gericht op kinderen tussen 0-4 jaar. Eén gebied waar de studie naar keek was het inzicht van ouders in het gezondheidsgedrag van hun kinderen.

De manier waarop ouders het eetgedrag en de activiteit van hun kinderen beoordelen is belangrijk. Hun visies bepalen of en hoe gezinnen voldoen aan aanbevelingen omtrent voeding en lichamelijke activiteit. Dit onderzoek vergeleek de opvattingen van de ouders en het gedrag van de kinderen met de aanbevelingen van het American Institute of Pediatrics (AAP) Healthy Active Living for Families-project. Het Nestlé Nutrition Institute ondersteunt dit project. Zie hieronder hoe de realiteit zich verhield met de aanbevelingen:

 

Fruit en groenten

 

 

 

 

Aanbeveling: Eet vijf porties groente en fruit per dag

Hoe we het doen: De meeste ouders dachten dat hun kind genoeg fruit en groente at. In werkelijkheid voldeed slechts 30% van de kleuters aan de aanbeveling voor vijf dagelijkse porties.

 

Tijd voor het beeldscherm

 

 

 

Aanbeveling: Beperk de tijd voor het beeldscherm tot twee uur per dag voor kinderen ouder dan twee jaar. Geen beeldschermtijd voor kinderen onder de twee jaar.

Hoe we het doen: Slechts 2% van de peuters voldeed aan de aanbeveling van geen beeldschermtijd, terwijl 79% van de kleuters voldeed aan de aanbeveling om de dagelijkse beeldschermtijd tot twee uur of minder te beperken.

 

Lichamelijk activiteit

 

 

 

 

Aanbeveling: Streef elke dag naar minstens een uur lichamelijke activiteit.

Hoe we het doen: Ongeveer 56% van de peuters en 71% van de kleuters voldeed aan de aanbeveling van minstens een uur dagelijkse lichamelijke activiteit.

 

Suikerhoudende dranken

 

 

 

 

Aanbeveling: Beperk de consumptie van suikerhoudende dranken

Hoe we het doen: Ongeveer 56% van de peuters en 52% van de kleuters voldeed aan de aanbeveling om de consumptie van suikerhoudende dranken te beperken.

Op basis van deze bevindingen weten we dat peuters en kleuters niet voldoen aan sommige aanbevelingen voor voedingspatronen en activiteit. Ouders doen het prima als het gaat om het voldoen aan de aanbevelingen wat betreft de lichamelijke activiteit. En ook zien ze dat het dieet van hun kinderen minder gezond wordt naarmate deze ouder worden. Desondanks is meer voorlichting noodzakelijk over de specifieke gedragingen die tekortschieten. "Onze bevindingen laten zien dat ouders meer onderwijs en begeleiding nodig hebben op veel aspecten van gezonde voeding.", zegt Denise Deming, Ph.D., Senior Principal Scientist van FITS US.

 

Onze bevindingen laten zien dat ouders meer onderwijs en begeleiding nodig hebben op veel aspecten van gezonde voeding. Denise Deming, Ph.D., Senior Principal Scientist van FITS US

Het FITS-onderzoek dicht een belangrijke informatiekloof. Dit onderzoek ondersteunt Gerber's inspanningen om een weg te banen in de bijdrage aan de voeding voor zuigelingen, peuters en kleuters. Gebaseerd op de data levert Gerber voedzame producten die wetenschappelijk en qua voedingswaarde solide zijn. Op dit moment is er een nieuw FITS-onderzoek gaande dat gegevens verzamelt van meer dan 3.000 zuigelingen en jonge kinderen. De nieuwe data zullen onze kennis updaten wat betreft vele aspecten van het voedingspatroon en de levensstijl van jonge kinderen.

 

Lees het originele CDC-artikel of komt meer te weten over de Feeding Infants and Toddlers Study (FITS)