Sort results by
Sort results by

De oorsprong van verandering

Hoe een tropische struik helpt om kinderarbeid aan te pakken
De oorsprong van verandering
De oorzaak van verandering: Hoe een tropische struik helpt om kinderarbeid aan te pakken.

De cassavewortel is al zowat de superheld onder de planten. Als een van de meeste droogtebestendige gewassen ter wereld wordt deze door een half miljard mensen dagelijks gegeten.

Nu kreeg de cassave een nieuwe missie: meer macht geven aan vrouwen en kinderarbeid uitroeien in de cacaoproducerende gemeenschappen van West-Afrika.

Dat zijn grote verwachtingen voor een struik.

Terug naar school

Om te begrijpen waarom cassave zoveel macht heeft, moet u eerst het belang van de school begrijpen in de strijd tegen kinderarbeid. Kinderen die hun dagen op school doorbrengen, zullen minder gevaarlijk en moeilijk werk moeten doen op de cacaoplantages van hun familie.

Liefst hebben ze allemaal toegang tot onderwijs. Als het op kinderarbeid aankomt, zegt Unicef dat “een universele lagere schoolopleiding het meest doeltreffende instrument kan zijn om aan deze uitdaging te voldoen”.

Het belang van de school begrijpen in de strijd tegen kinderarbeid

Het is een van de Sustainable Development Goals van de VN dat alle meisjes en jongens tegen 2030 gratis naar de lagere en middelbare school gaan. Waar die ambitie nog niet werd gerealiseerd, is het belangrijk om de toegang zo breed mogelijk te maken.

Zo werkt belangrijke cacaokoper Nestlé in Ivoorkust samen met de overheid en leveranciers om de toegang tot het onderwijs open te trekken. In samenwerking met de World Cocoa Foundation heeft het bedrijf al meer dan 40 scholen gebouwd en gerenoveerd in het land.

Maar veel kinderen gaan nog steeds niet naar school.

De kracht om te veranderen

De cacaoproductie in Ivoorkust is vooral een mannenwereld. De bijdrage die de vrouwen leveren blijft vaak onopgemerkt. Mannen staan geregistreerd als leden van de coöperaties en innen dus ook de betaling voor de gewassen. Het aandeel van de vrouw hangt af van haar relatie met de man.

Studies hebben uitgewezen dat wanneer vrouwen meer controle hebben over het gezinsbudget, het uitgavepatroon in het voordeel van de kinderen verandert. Er gaat meer geld naar voeding en onderwijs en minder naar alcohol en sigaretten.

De Wereldbank schat de voedings- en gezondheidsverbeteringen voor kinderen die het gevolg zijn van een stijging met CHF 10 in het inkomen van de vrouw, een stijging met CHF 110 in het inkomen van de man zou vergen.

Daaruit volgt dat als je vrouwen meer inkomen kan laten halen uit hun activiteiten, er een grotere kans bestaat dat het inkomen aan het gezin zal worden uitgegeven, onder meer aan school voor de kinderen.

Daarom heeft Nestlé een bijzonder partnerschap aangegaan:

Het bedrijf gaat samenwerken met het International Cocoa Initiative (ICI) om vrouwen te helpen genoeg geld te verdienen om twee kinderen naar school te laten gaan. Het ICI is een partnerschap tussen vakbonden, lokale organisaties en de chocoladesector dat het leven van kinderen wil verbeteren en kinderarbeid wil uitroeien in de cacaoproducerende gemeenschappen.

Inkomen genereren

Dat brengt ons terug bij onze cassave. In West-Afrika wordt dit gewas traditioneel door vrouwen geteeld. Vrouwen helpen om kleine bedrijfjes uit te bouwen als cassavetelers past binnen de culturele praktijken van het gebied.

Ze kweken cassave voor hun gezin maar kunnen ook een deel van de oogst verkopen waardoor vrouwen over een inkomen beschikken. Dit versterkt hun economische status binnen hun huishouden en hun gemeenschappen.

Vrouwen helpen om kleine bedrijfjes ui te bouwen als cassavetelers

Maar dat is niet gemakkelijk. Er bestaan problemen rond vrouwen die controle winnen over het land dat ze nodig hebben. De gemeenschappen moeten vaak erop gewezen worden hoeveel vrouwen al doen voor de cacaoteelt. Dan krijgen ze waarschijnlijk sneller de kans om cassave te kweken. Een project opstarten, kan maanden duren en vergt veel dialoog.

Het is evenwel meer dan de moeite waard, volgens Nick Weatherill, Executive Director van ICI. "Waar we al projecten lopen hebben, zijn de aanvankelijke resultaten alvast bemoedigend. De vrouwen die we geholpen hebben, verdienen meer geld dan nodig om twee kinderen naar school te kunnen laten gaan."

Herverdeling van de macht

Vrouwen helpen een eigen inkomen te genereren, verandert hun leven niet volledig, noch dat van de gemeenschappen. Maar de culturele normen die in het verleden de rol van vrouwen in de cacaosector bepaalden, kunnen in vraag gesteld worden.

Dergelijke kleine veranderingen zouden een groot verschil kunnen uitmaken voor onze inspanningen om kinderarbeid aan te pakken, vrouwen macht geven in hun gemeenschappen en hun families is van vitaal belang. Sandra Martinez-hoofd van de wereldwijde chocolade- en suikeractiviteit van Nestlé

Nestlé zorgt voor zoveel mogelijk verandering.

In 2014 werd maar een van de cacaoplantages die werd opgestart in het kader van het Nestlé Cocoa Plan geleid door een vrouw. Een jaar later waren er acht vrouwelijke leiders en zouden er nog meer volgen.

Stap voor stap verspreiden deze veranderingen economische macht binnen de gemeenschappen waardoor meer kinderen naar school kunnen gaan.

Cassave kan een onwaarschijnlijke held lijken in de strijd tegen kinderarbeid. Maar door vrouwen macht te geven, krijgen ook kinderen en gemeenschappen macht. Daar heeft iedereen baat bij.