Sort by
Sort by

Er doen heel wat cijfers de ronde over spijsverteringsproblemen en de daaraan gelinkte ongemakken zoals winderigheid, diarree en verstopping. Weinig studies brengen deze klachten echter in kaart. Maar iedereen heeft er wel eens last van, en vooral vrouwen blijken er gevoelig voor. Meestal zijn de ongemakken van voorbijgaande aard en is er niets ernstig aan de hand, maar ze kunnen wel een demper zetten op ons humeur en onze levenskwaliteit danig aantasten.

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor verteringsproblemen. We kunnen deze opdelen in lichamelijke en niet-lichamelijke oorzaken. Door deze laatsten ontstaan de zogenaamde functionele klachten. Dit zijn ongemakken die niet te verklaren zijn door een lichamelijke of psychiatrische ziekte, maar we kunnen er gelukkig meestal wel wat aan doen. We denken hierbij aan wijzigingen in onze levensstijl en in onze voeding.

Voor wat de voeding betreft, is niet alleen de kwaliteit van wat we eten, maar ook de hoeveelheid en het voedingspatroon bepalend voor het verloop van het verteringsproces. Bij buikklachten na het eten gaan mensen dikwijls voedingsmiddelen uitsluiten waarvan ze denken dat deze gelinkt zijn aan de klachten. Maar dit levert niet altijd het gewenste resultaat op en kan tot tekorten in de voeding leiden, of de problemen zelfs verergeren.

Een goede spijsvertering voegt kwaliteit toe aan het leven

Wat we beter wel doen voor een zorgeloze vertering en om de darmen optimaal te voeden, vindt u in dit handig overzicht.

Let wel, de spijsvertering en de gewaarwordingen die ermee gepaard gaan zijn zeer persoonsgebonden. Een gouden raad voor de ene, kan van geen nut zijn voor een andere. De beste raad is dan ook om advies uit te proberen en na te gaan of u er baat bij heeft. Als u bijvoorbeeld denkt last te hebben van een bepaald voedingsmiddel, sluit dan alleen dit voedingsmiddel uit gedurende een paar weken. Blijven de klachten uit, probeert u het voedingsmiddel dan opnieuw. Komen dezelfde klachten terug, dan kunt u best dit voedingsmiddel mijden. Blijven de klachten aanhouden na het stoppen met een voedingsmiddel dan is het onnodig dit uit te sluiten. Deze eliminatie en herintroductie methode kunt u zelfstandig toepassen en is kosteloos en veilig.

Een goede spijsvertering voegt kwaliteit toe aan het leven

Een goede raad voor allen is echter om voldoende vezels te eten. Bent u veel vezels niet gewoon, verhoog dan geleidelijk de hoeveelheid vezels in uw voeding, zodat uw darmen eraan gewoon kunnen worden. Zorg voor minstens 25g vezels per dag.

Een andere raad die echter wel voor iedereen geldt is voldoende water te drinken. Drink een glas water bij het opstaan, voor elke maaltijd en tussen de maaltijden. Zo komt u al gauw aan 6 glazen of 1 à 1,5 liter water per dag. Drink best niet te veel tijdens de maaltijd, zo zet de maag niet onnodig uit.

Een goede spijsvertering voegt kwaliteit toe aan het leven