Sort by
Sort by

Toen we ons in 2019 bij het programma aansloten, was Nestlé een van de eerste gebruikers van de Nutri-Score in Europa. Sindsdien is de Nutri-Score terug te vinden op duizenden Nestlé-producten in heel continentaal Europa.

De Nutri-Score is een schematische voorstelling van de voedingswaardeclassificatie op basis van vijf kleuren, terug te vinden op de voorkant van de verpakking. Het geeft de algemene voedingswaarde van een voedingsmiddel of drank weer, op basis van de informatie in de voedingswaardetabel op de achterkant van de verpakking. De evaluatie van de algemene voedingswaarde gebeurt per 100g/ml en er wordt een score toegekend, gaande van A tot E.

Nestlé's steun voor de Nutri-Score weerspiegelt onze inzet om consumenten bij te staan in hun keuze voor evenwichtige voeding en om duidelijke en transparante voedingsinformatie over onze producten te verstrekken. We hebben de Nutri-Score als een belangrijke pijler opgenomen in onze Duurzaamheidsrapportage en in ons jaarlijks Portefeuille-Transparantierapport (informatie in het Engels)

Ons doel is om consumenten te blijven aanmoedigen om de Nutri-Score te gebruiken als een hulpmiddel om weloverwogen beslissingen te nemen voor gezondere en evenwichtigere voeding. We hebben dan ook besloten om het onlangs herziene algoritme van de Nutri-Score te volgen en dit geleidelijk door te voeren op Nestlé-producten die binnen het bereik vallen.

Waarom heeft Nestlé besloten om de nieuwe Nutri-Score toe te passen?

Toen we ons in 2019 bij het programma aansloten, was Nestlé een van de eerste gebruikers van de Nutri-Score in Europa. We hebben altijd open gestaan voor een evolutie van de Nutri-Score die gebaseerd is op de nieuwste wetenschap en kennis over voeding. Onze beslissing om het nieuwe algoritme geleidelijk door te voeren is in lijn met onze jarenlange inzet om consumenten te helpen weloverwogen beslissingen te nemen voor gezondere en evenwichtigere voeding.

Op welke producten voert Nestlé de Nutri-Score door?

Nestlé heeft de Nutri-Score doorgevoerd bij bedrijven die volledig eigendom zijn van Nestlé en in de categorieën waar het van toepassing is.

Wanneer kunnen we de nieuwe scores op Nestlé-producten zien?

Er is een overgangsperiode van twee jaar voorzien om operators te laten overstappen op het nieuwe algoritme. Om het duidelijk te houden voor de consument en onnodige verspilling van verpakkingsmateriaal te voorkomen, zal de verandering van logo's op verpakkingen geleidelijk plaatsvinden in de loop van de vastgestelde overgangsperiode.

Wat zijn de voordelen van de Nutri-Score voor consumenten?

De Nutri-Score helpt consumenten de voedingswaarde van voedingsmiddelen en dranken binnen dezelfde categorie te vergelijken en weloverwogen beslissingen te nemen voor een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon. De Nutri-Score moedigt ons ook aan om de voedingswaarde van onze producten voortdurend te verbeteren, wat wordt weerspiegeld in de score die zichtbaar is op de voorkant van de verpakking.

Staat de Nutri-Score alleen vermeld op producten met de beste score?

Nee. De Nutri-Score wordt op een consistente manier doorgevoerd in alle bedrijven die volledig eigendom zijn van Nestlé en bedrijven binnen de groep die binnen het toepassingsgebied vallen. Ons doel is om consumenten te blijven aanmoedigen om de Nutri-Score te gebruiken als een hulpmiddel om weloverwogen beslissingen te nemen voor gezondere en evenwichtigere voeding.

Is de Nutri-Score het enige waar Nestlé op inzet om consumenten te helpen hun eetgewoonten te verbeteren?

Het doorvoeren van het nieuwe algoritme van de Nutri-Score is een logische volgende stap in ons al lang bestaande streven om de voedingswaarde van onze producten voortdurend te verbeteren. We zijn twintig jaar geleden begonnen met ons herformuleringstraject en hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van het voedingsprofiel van ons productportfolio.