Sort by
Sort by

Hoe kunnen wij onze logistiek en productie koolstofvrij maken?

Ongeveer 15% van onze totale uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de productie en het vervoer van onze producten, de ingrediënten niet meegerekend. Om dat aan te pakken, implementeren onze teams nieuwe modellen en technologieën, zoals koolstofarme brandstoffen en groene energie. Wij geven hier een kort overzicht van de lopende initiatieven: van biomassaketels tot windenergie via vloeibaar biogas of de eerste 100% elektrische vrachtwagen van 44 ton.

Groene energie gebruiken ... en zelfs deze maken met koffie

Het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste pijlers van het beleid van Nestlé om onze activiteiten koolstofvrij te maken met het oog op een netto-nuluitstoot tegen 2050.

Enerzijds zal het gebruik van 100% groene energie in alle vestigingen binnenkort een realiteit zijn. Vandaag wordt 95% van de Europese infrastructuur aangedreven door hernieuwbare energie: zon, wind, waterkracht of zelfs de getijden. Die energie komt rechtstreeks van onze installaties of wordt aangekocht. In België is dit al het geval voor onze waterfabriek in Etalle en ons hoofdkantoor in Brussel. Tegen 2025 zullen al onze vestigingen wereldwijd hetzelfde doen.

Naast de investeringen om de energie-efficiëntie van onze fabrieken te verbeteren, zet Nestlé zich anderzijds in om meer hernieuwbare energie te gebruiken. Thermische energie is één van de centrale projecten. Daartoe installeren wij warmtepompen, die drie keer minder energie verbruiken, en biomassaketels.

Zo gebruikt onze Nescafé-fabriek in het Spaanse Girona 80% van de 40.000 ton koffiedik om een biomassaketel aan te drijven die stoom produceert. Door aardgas op die manier te vervangen, wordt jaarlijks ongeveer 19.000 ton CO2-equivalent vermeden.

production-de-vapeur-coffee-grounds-orbe
marc-de-café-biogaz

Op weg naar een slimme en koolstofarme logistiek

Nestlé heeft geen gebrek aan projecten om de 8% uitstoot te verminderen die het vervoer van zijn ingrediënten en producten veroorzaakt. Hoewel de taak complex is en meer samenwerking in de hele keten vereist, bieden de laatste innovaties op dit gebied zeer bemoedigende vooruitzichten.

1. Meer treinen en schepen en een voortdurende optimalisering

Multimodaal vervoer blijft zich ontwikkelen en maakt het mogelijk het volume van dieselvrachtwagens naar vervoer per spoor of over zee te verplaatsen. Nestlé ontwikkelt voortdurend nieuwe multimodale routes die, met de juiste technologieën, de uitstoot met 50% kunnen verminderen. Daarnaast vermindert het bedrijf het luchtvervoer van bepaalde productcategorieën.

Enkele voorbeelden:

 • Sinds 2021 is 30% van de Europese logistiek van Nestlé Waters overgegaan van de weg naar het spoor. Perrier en San Pellegrino water wordt in België voor 100% per vrachttrein geleverd.
 • Groeimelk uit onze fabriek in Spanje wordt met name per schip naar ons vervoerd.
 • In 2022 hebben we 40 nieuwe intermodale routes in Europa in gebruik genomen om de CO2-uitstoot met meer dan 10.000 ton per jaar te verminderen.
 • Twee treinen per week zijn nu volledig bestemd voor het vervoer van onze producten tussen Italië en het Verenigd Koninkrijk.

 
Duurzame logistiek beoogt tevens het gebruik van vrachtwagens te maximaliseren door efficiënte palletisering. Dit is reeds het geval in Zwitserland met onze Nesquik-pallets waarmee wet de uitstoot met een derde hebben kunnen verminderen.

Een andere aanpak beoogt minder leveringen per klant, met hun toestemming, door het nuttig laadvermogen van elke vrachtwagen te maximaliseren, of directe leveringen bij klanten, zonder omweg via onze magazijnen.

2. Koolstofarme alternatieve brandstoffen

Nestlé verkent alle mogelijkheden om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen met verschillende soorten groene brandstoffen zoals vloeibaar biogas, elektriciteit, waterstof en zelfs wind!

 • Nestlé zet in het bijzonder in op biogas, een brandstof die afkomstig is van dierlijke afvalstoffen en landbouwafval, waarmee de CO2-uitstoot tot nul kan worden herleid. Wij zien die oplossing als een belangrijk stuk in de puzzel van de verschillende technische oplossingen die de vervoersector op middellange en lange termijn een nieuwe vorm zullen geven.
 • In België wordt BioLNG zowel voor vervoer over de weg als voor vervoer over zee gebruikt. In 2021 werd 6.000 ton CO2 bespaard dankzij die technologie.
 • Daarnaast worden in Frankrijk en Duitsland verschillende projecten uitgevoerd. Het Verenigd Koninkrijk is zijn volledige vloot aan het omschakelen naar BioLNG.
 • De elektrificatie van het vervoer speelt ook een belangrijke rol in de logistiek van morgen. Nestlé is een van de eerste bedrijven in Europa die drie nieuwe 100% elektrische vrachtwagens van 44 ton test.
 • Verschillende vrachtwagens op groene waterstof leveren onze producten in Zwitserland en stoten helemaal niets uit... behalve waterdamp!
 • Vanaf 2025 zal Nestlé Waters France de eerste vrachttrein op waterstof gebruiken dankzij een innovatieve oplossing die door Alstom en ENGIE is ontwikkeld. Op termijn zou dit project Nestlé Waters in staat moeten stellen de uitstoot met 10.000 ton CO2-equivalent per jaar te verminderen, d.w.z. een vermindering van 90% van de huidige jaarlijkse uitstoot.
 • Ten slotte heeft Nestlé Waters zich aangesloten bij de Shipper's Coalition, een non-profitorganisatie die de bouw van nieuwe door wind aangedreven schepen voor het vervoer van Europa naar de VS ondersteunt. Deze technologie zou de uitstoot van vrachtvervoer over zee met 50% moeten verminderen.
train hydrogène
emissions CO2 graph EN

Hoe is de uitstoot van broeikasgassen van Nestlé verdeeld? Ingrediënten vormen het grootste aandeel (72%), gevolgd door de verpakkingen, de logistiek en de productie. Tegen 2030 willen wij onze uitstoot halveren om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken. Ontdek de roadmap in detail.

95 %
40
20 %