Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

Carrière ontwikkeling

Bij Nestlé weten we dat het belangrijk is om met mensen te werken die ons helpen om het verschil te maken en die elk jaar opnieuw ons succes een boost geven. Wij zijn er alleen maar in geslaagd om onze doelen te behalen omdat zij dat ook deden.

Daarom hebben we een sterk prestatiegerichte cultuur ingevoerd die de nadruk legt op diversiteit, innovatie en groei. Dat zorgt voor onze ontwikkeling en uiteindelijk ook die van hen.

Als professional vindt u hier een bredere invloedssfeer en meer vrijheid dan elders. U kunt dus uw bestaande verantwoordelijkheden verruimen of verdiepen maar ook promotie boeken.

Drie factoren bepalen het verloop van uw carrière bij Nestlé:

Kernfactoren. Hierover valt niet te onderhandelen: dit zijn de eigenschappen waarover u moet beschikken als u onze kansen optimaal wil benutten. Ze omvatten duurzame prestaties, de kennis en de vaardigheden die u hebt met het oog op uw functie, de onderneming en uzelf met daarnaast ook uw leiderscapaciteiten en cruciale ervaring.

Versnellers. Dat is de naam die we geven aan de eigenschappen die zullen bepalen hoe ver en hoe snel u vooruitgang boekt en groeit. Deze omvatten uw mobiliteit, uw flexibiliteit om tussen functies en categorieën over te schakelen, hoe goed uw netwerk is en hoe open u staat voor nieuwe ervaringen.

Kansen. Dat zijn de factoren die het meest afhangen van omstandigheden en activiteiten elders in de business. Er kunnen kansen ontstaan uit nieuwe rollen, nieuwe posities en nieuwe opdrachten in het buitenland.

Carrière ontwikkeling  

Talent Assessment en Succession Planning

Via de Succession Planning organiseren wij de ontwikkeling van de loopbanen en vullen wij de jobs op middle- en senior-niveau in. We gaan daarbij zeer methodisch te werk. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Onze Succession Plannings omvatten alle voornaamste jobs bij Nestlé. We hebben een lijst van verwachte potentiële opvolgers voor die rollen. We weten steeds precies hoe deze opvolgers presteren en hoe dicht ze staan bij hun volgende rol in hun ontwikkeling.

Wat belangrijk is, is dat onze Succession Plannings worden opgebouwd op basis van de gegevens die we vanuit verschillende bronnen ontvangen. We hanteren een zeer brede visie op ontwikkeling. We kijken naar de loopbaan van onze werknemers, hun talentevaluaties, de resultaten van hun prestatiebeoordelingen en andere relevante ontwikkelingsgegevens.

Uw potentieel onthullen.

Uit ervaring weten we dat het cruciaal is om met het 70/20/10-model te werken bij het opstellen van kwalitatieve ontwikkelingsplannen. Dat model bepaalt dat ervaring de grootste impact heeft op de professionele en persoonlijke ontwikkeling, op relaties gebaseerde benaderingen zoals feedback en coaching zijn goed voor 20% van de impact en formele opleidingen hebben het kleinste effect op hoe volledig en snel mensen zich ontwikkelen. Daarom passen we diverse leerbenaderingen toe om uw potentieel zo volledig mogelijk te benutten.

Carrière ontwikkeling

Ons International Training Centre in Vevey voorziet u van diverse programma's en cursussen om kennis en ideeën uit te wisselen met collega's uit andere landen.

Er is altijd de kans om uw expertise te verruimen en leiderscapaciteiten te ontwikkelen aan de hand van internationale ervaring.

We hebben meer dan 2000 expats in 96 landen. Samen met andere multinationals hebben wij een exclusief netwerk opgebouwd dat de echtgenoten bij een emigratie helpt bij het zoeken naar een job ter plaatse en ondersteuning biedt bij de professionele integratie in een nieuw land.