Nestlé en de maatschappij

Onze impact

Gedragen door ons streefdoel om de levenskwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan een gezondere toekomst hebben we drie globale ambities bepaald die ons moeten helpen om onze verbintenissen 2020 evenals de Doelstellingen voor Duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te behalen. De 42 verbintenissen die we zijn aangegaan, ondersteunen onze inspanningen op deze domeinen.

Voor individuen en gezinnen

50 miljoen kinderen helpen gezonder te levenPeople

Voor onze gemeenschappen

De bestaansmiddelen verbeteren van 30 miljoen mensen in de gemeenschappen die in rechtstreeks contact staan met onze operationele activiteiten
Community

Voor de planeet

Ervoor zorgen dat onze activiteiten geen impact op het milieu hebben


Planet

Onze manier van werken

In ons werk laten we ons leiden door waarden die gebaseerd zijn op respect. We werken samen met onze partners om gedeelde waarde op te bouwen, door bij te dragen aan de noden van de samenleving en door het succes op lange termijn van onze activiteiten te verzekeren. Dat noemen we het Creating Shared Value, een principe dat we in al onze realisaties verankeren.