Sort by
Sort by

Creating Shared Value bij Nestlé

Wat is Creating Shared Value?

De Nestlé-groep wil zijn producten zo produceren en commercialiseren dat er duurzame waarde wordt gecreëerd voor de aandeelhouders, de medewerkers, de consumenten, de partners en de nationale economieën waar Nestlé actief is.

De Nestlé-groep heeft altijd zijn best gedaan om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de consumenten door hun hoogwaardige en veilige producten aan te bieden, de sociale, politieke en culturele tradities te respecteren van de landen waar hij actief is en een langetermijnstrategie te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen van alle stakeholders (consumenten, aandeelhouders, commerciële partners, industriële leveranciers...) én met de belangen van de nationale economieën.Een duurzaam succes verzekeren

Creating Shared Value houdt in dat Nestlé, met het oog op duurzaam succes, de behoeften van de aandeelhouders en de gemeenschappen van de landen waar de onderneming gevestigd is met elkaar moet verzoenen.

Een onderneming die haar activiteiten volgens een langetermijnstrategie en degelijke commerciële principes uitoefent, creëert waarde voor de samenleving en voor de aandeelhouders: ze bevordert de creatie van banen, ondersteunt de economische activiteit en haar belastingen dragen bij tot de financiering van de overheidsdiensten.

Daarom investeert de onderneming in middelen, zowel in talent als kapitaal, in de domeinen die potentieel bieden voor Creating Shared Value. Daarnaast werkt ze nauw samen met de stakeholders in de samenleving.3 grote pijlers

Wij hebben onze waardeketen geanalyseerd en de domeinen geïdentificeerd die het beste potentieel bieden voor optimalisatie van de Shared Value in de samenleving: voeding, water en plattelandsontwikkeling.

Voeding : omdat voedsel en voeding de basis vormen voor onze gezondheid en onze activiteiten – onze bestaansreden.

Water : omdat de kwaliteit en de beschikbaarheid van water cruciaal zijn om te overleven, voor de productie van voedingsmiddelen en voor onze activiteiten. Wij willen in de eerste plaats de hoeveelheid water verminderen die onze installaties verbruiken.

Plattelandsontwikkeling : omdat het welzijn van de landbouwers, de plattelandsgemeenschappen, de medewerkers, de kleine ondernemers en de leveranciers een intrinsieke waarde is van ons vermogen om onze activiteiten in de toekomst voort te zetten.

Deze activiteiten vormen een wezenlijk onderdeel van onze commerciële strategie en onze activiteiten. Daarom werken wij samen met meer dan honderd organisaties over de hele wereld aan de ontwikkeling van deze drie domeinen.

Verantwoordelijk beheer en blijvend succes

Met het oog op verantwoordelijk beheer en blijvend succes moet Nestlé zijn activiteiten volgens de strengste zakelijke praktijken en normen voor duurzame ontwikkeling beheren. Daartoe moet het zich houden aan de nationale wetgevingen en relevante conventies maar ook aan zijn eigen eisen, die vaak verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.


-> Nestlé steunt ook de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die aan de basis ligt van de Global Compact’s Human Rights Principles van de Verenigde Naties. Onze CEO Paul Bulcke ondertekende het UN Global Compact CEO Statement voor de 60e verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

-> Onze verbintenissen en deze eisen zijn opgenomen in de Nestlé Corporate Business Principles  en in de documenten die daarop betrekking hebben. De naleving ervan wordt gewaarborgd door ons CARE- programma en door de interne revisoren van de Groep (Internal Corporate Group Auditors)

Behoeften van toekomstige generaties voorzien

Onze activiteiten berusten bovendien op duurzame ontwikkeling. In navolging van de definitie van de commissie Brundtland is duurzame ontwikkeling voor Nestlé: "een ontwikkelingswijze die voldoet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien".

Om onze activiteiten ten goede te laten komen van onze aandeelhouders moeten conformiteit en duurzaamheid gepaard gaan met een derde niveau: de creatie van waarde op lange termijn voor de samenleving én voor onze aandeelhouders.

Dat is wat wij verstaan onder Creating Shared Value:
- onze commerciële basisstrategieën en onze activiteiten aanwenden om waarde te creëren voor de aandeelhouders;
- de consumenten en het publiek van dienst zijn door hun voedingsproducten aan te bieden die bijdragen tot hun gezondheid en hun welzijn en tevens aangenaam om te consumeren zijn;
- trachten om de economische en sociale omstandigheden te verbeteren van alle medewerkers en gemeenschappen in onze waardeketen 
-  van de landbouwers die onze grondstoffen leveren tot de gemeenschappen die in de buurt van onze fabrieken wonen en onze handelspartners.