Sort by
Sort by

De impactgebieden waarop we een verschil kunnen maken

Voor individuen en gezinnen

Gezonder en gelukkiger leven.

Ons doel tegen 2030 is om 50 miljoen kinderen te helpen om gezonder te leven

Geïnspireerd door onze oprichter, Henri Nestlé, en met voeding als centraal doel werken wij nauw samen met partners om voeding en drank aan te bieden die een gezonder en gelukkiger leven mogelijk maken. Wij willen onze producten nog gezonder en smakelijker maken, consumenten aanmoedigen om gezonder te leven en ons inzicht in het verband tussen voeding en gezondheid vergroten en delen.

 

Wij zetten ons in voor gezondere kinderen

Door de nieuwe generaties te helpen om beter te eten en drinken en meer te bewegen, zullen wij hun levenskwaliteit verbeteren en bijdragen aan een gezondere toekomst. Wij hebben het programma Nestlé for Healthier Kids ontwikkeld om

  • ouders, leerkrachten en opvoeders te helpen om een gezonde voeding bij kinderen te bevorderen
  • de renovatie van onze producten te versnellen en de voedingsbehoeften van kinderen te versterken
  • collectieve acties te steunen die kinderen aanmoedigen om gezonder te eten en meer fruit en groenten, en vezelrijke voedingsmiddelen te consumeren

 

 

 

Voedingskennis ontwikkelen, delen en toepassen

Onze wetenschappers onderzoeken het verband tussen voeding en gezondheid door de generaties heen. Wij zorgen voor een goede start vanaf de geboorte en het behoud van een goede gezondheid voor ouder wordende mensen met een holistische benadering gericht op voeding en lichaamsbeweging, en de gezamenlijke impact daarvan op de metabole gezondheid. Wij gebruiken onze ontdekkingen om onze eigen levensmiddelen en dranken te verbeteren.

Voor onze gemeenschappen

Bijdragen aan de ontwikkeling van welvarende en veerkrachtige gemeenschappen.

Ons doel tegen 2030 is om de levensomstandigheden van 30 miljoen mensen die leven in de gemeenschappen die verbonden zijn met onze handelsactiviteiten te helpen verbeteren.

Wij werken met honderden partners, duizenden leveranciers en miljoenen landbouwers over de hele wereld. Ons gezamenlijke doel is om welvarende en veerkrachtige gemeenschappen te helpen ontwikkelen in het kader van een veilige en duurzame bevoorradingsketen. Onze programma's en verbintenissen zijn bedoeld om de plattelandsontwikkeling te ondersteunen, de mensenrechten te bevorderen en te eerbiedigen, en een rechtvaardige werkgelegenheid en diversiteit te waarborgen.

 

Onze jongeren steunen

Wij leggen een bijzondere klemtoon op de uitdaging van jeugdwerkloosheid. De ambitie van ons wereldwijde initiatief voor jongeren, Nestlé needs YOUth, is om 10 miljoen jongeren over de hele wereld toegang te bieden tot economische opportuniteiten tegen 2030. Dit wereldwijde initiatief combineert en coördineert al onze lokale activiteiten die jongeren steunen, waaronder de Alliance for YOUth.

 

De plattelandsontwikkeling en de bestaansmiddelen verbeteren

Zo'n vijf miljoen landbouwers zijn betrokken bij onze bevoorradingsketen en wij werken rechtstreeks samen met meer dan 700.000 van hen. Om een duurzame bevoorrading in hoogwaardige grondstoffen voor onze levensmiddelen en dranken te waarborgen, moeten wij

  • begrijpen waar en hoe onze ingrediënten worden geproduceerd,
  • de landbouwers steunen die ons bevoorraden,
  • de plattelandsontwikkeling stimuleren.

Wij nemen in dit proces ook onze verbintenis op om het dierenwelzijn te blijven verbeteren, en in 2017 hebben wij nieuwe doelen gesteld in dat verband.

De mensenrechten eerbiedigen en bevorderen

Schendingen van de mensenrechten horen niet thuis in onze waardeketen, daarom bevorderen wij de mensenrechten wereldwijd en lokaal via onze handelsactiviteiten en onze waardeketen.

Wij streven er voortdurend naar om aan de hoogste ethische normen te voldoen en staan erop dat onze partners en leveranciers aan dezelfde hoge normen voldoen. Dat vereist duurzame toewijding en werk. Wij zullen altijd open en transparant zijn over onze inspanningen om problemen op te lossen, van dwangarbeid en genderongelijkheid tot corruptie.

Een rechtvaardige werkgelegenheid en diversiteit bevorderen

Rechtvaardige werkgelegenheid, diversiteit en inclusie maken integraal deel uit van de cultuur van Nestlé. Wij willen een veilige en dankbare werkplek bieden die onze medewerkers inspireert om hun potentieel te realiseren. Wij bieden onze medewerkers gelijke kansen op ontwikkeling en wij behandelen elkaar met waardigheid en respect.

Voor de planeet

Zorg dragen voor de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomstige generaties. Ons doel is om tegen 2030 nul impact te hebben bij de uitoefening van onze activiteiten.


Als grootste voedings- en drankbedrijf ter wereld kan Nestlé vormgeven aan een duurzame consumptie en de natuurlijke hulpbronnen beheren voor de toekomstige generaties. Wij streven ernaar om het gebruik van water in onze activiteiten te beperken, gebruik te maken van hernieuwbare en duurzaam beheerde hulpbronnen en het doel van nul afval te bereiken.

 

Zorg dragen voor water

Water is een gedeelde en waardevolle natuurlijke hulpbron die wij duurzaam moeten beheren. Wij geloven ondubbelzinnig dat toegang tot water een fundamenteel mensenrecht is. Iedereen in de wereld heeft recht op schoon, veilig water om te drinken en zich te wassen.

Verantwoord waterbeheer is een sleutelelement in de verwezenlijking van onze ambitie om nul milieu-impact te hebben in onze activiteiten. Water is essentieel voor ons bedrijf. De ingrediënten die wij gebruiken hebben water nodig om te groeien, wij hebben water nodig om onze fabrieken te doen draaien en de consumenten gebruiken water om van onze levensmiddelen en dranken te genieten.

 

 

 

De klimaatverandering tegengaan

De klimaatverandering is een cruciale wereldwijde uitdaging, met veranderende weersomstandigheden die de voedselzekerheid bedreigen en veranderingen in de consumptie die de natuurlijke hulpbronnen onder druk zetten.

Onze omvang en grootschaligheid stellen ons in staat echt leiderschap te tonen inzake klimaatverandering en methoden te vinden om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen en meer hernieuwbare energie te gebruiken. Wij hebben ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in overeenstemming met het akkoord van Parijs over de klimaatverandering.

Het milieu beschermen

Wij willen onze activiteit ontwikkelen en tegelijkertijd onze milieuprestaties verbeteren om een duurzamere bevoorrading in natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen bij de vervaardiging van onze producten te garanderen.

Wij blijven onze rol spelen in het helpen verminderen van voedselverlies en -verspilling. In onze vestigingen verminderen, hergebruiken en recycleren wij met het uiteindelijk doel om nul afval te bereiken. Stroomopwaarts biedt ons team van meer dan 1.000 landbouwingenieurs een opleiding om onze landbouwers te helpen hun methoden te verbeteren om verliezen te verminderen en hun grond gezond en productief te houden.