Sort by
Sort by

De strijd tegen de klimaatverandering

Van de landbouwproductie tot de verwerking en het verbruik heeft de voedingsketen een aanzienlijke invloed op de kwaliteit en de beschikbaarheid van waterbronnen, de klimaatverandering, het energieverbruik, de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem en de lucht, terwijl hij sterk afhankelijk is van al deze milieurijkdommen. Zo hebben de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zoet water reeds een invloed op al onze activiteiten en die van onze leveranciers, en wij verwachten ook dat wij de effecten van de klimaatverandering op onze activiteiten zullen voelen in de komende decennia.

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Het is onze ambitie om smakelijke en voedzame voedingsmiddelen en dranken te produceren met een minimale ecologische voetafdruk. Wij proberen dus onze operationele capaciteit en onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Wij kiezen voor een op de levenscyclus gerichte benadering om de effecten van onze eigen producten en activiteiten en de effecten verbonden aan de waardeketen in de ruime zin te beoordelen. Zo dragen wij bij aan een betere toekomst en creëren wij waarde voor Nestlé en de samenleving.

We gaan verder

  • met het identificeren en implementeren van projecten om ons verbruik van water, niet-hernieuwbare energie en andere natuurlijke hulpbronnen te verminderen
  • met het beperken van onze uitstoot van broeikasgassen
  • met het elimineren van ons afval
  • met het verbeteren van de milieuprestaties van onze verpakkingen.

Wij bevorderen ook, bij onze leveranciers, duurzamere praktijken in onze bevoorradingsketen, met name op het gebied van waterbehoud.