Sort by
Sort by

Het milieu beschermen

Een verantwoord gebruik

Voor de productie van gebotteld water is veel minder water nodig dan voor andere dranken in flessen. 70% van de waterbronnen in de wereld is bestemd voor de landbouw, terwijl gebotteld water slechts een zeer kleine hoeveelheid gebruikt.

Transport

Wij werken aan het verkorten van de afstand tussen de bron en de consument. Wat het verbruik van plastic betreft, heeft Nestlé de lichtste fles in de sector ontwikkeld, twee keer zo licht als limonadeflessen

Recycling en onze verbintenis inzake plastic

Er moet nog veel werk worden verzet om alle soorten afval te recycleren, een geïntegreerd systeem is noodzakelijk. Wij hebben als ambitie om onze verpakkingen 100% recyclebaar of herbruikbaar te maken tegen 2025 en ervoor te zorgen dat geen van onze verpakkingen, met inbegrip van plastic, in de vorm van afval op stortplaatsen belandt.

Wij zijn van mening dat de impact van verpakkingen op het milieu dringend verminderd moet worden.

Meer weten

Lozing van gezuiverd water in het ecosysteem

Ons doel is om de hoeveelheid water te verminderen die door onze activiteiten wordt gebruikt. Wij blijven investeren in waterzuiveringsinstallaties voor de productiecyclus, waarbij gezuiverd water in het ecosysteem wordt geloosd. Wij verminderen de organische belasting van het milieu door water te behandelen om het overgrote deel van de organische verontreinigende stoffen te verwijderen..