Sort by
Sort by

Onze wereldwijde initiatieven

In 2017 hebben we een aantal stappen gezet om vooruitgang te boeken en onze ambities voor 2030 te realiseren.

Deze beoogden de versterking van het Nestlé for Healthier Kids programma, de uitbreiding van ons Nestlé needs YOUth initiatief en de verdere ontwikkeling van onze verantwoordelijke water-rentmeesterschapsactiviteiten.

Gezonde kinderen

Door nieuwe generaties te helpen om beter te eten en te drinken en meer te bewegen, zullen we de levenskwaliteit verhogen en bijdragen tot een gezondere toekomst. We hebben Nestlé for Healthier Kids ontwikkeld om al onze inspanningen te bundelen die ouders en zorgdragers ondersteunen om gezondere kinderen op te voeden, van toonaangevende research en product- formulering tot opvoeding en innovatieve lifestylediensten.

Lees meer over Nestlé for Healthier Kids

 

Jeugd

Het is onze ambitie voor ons wereldwijde jeugdinitiatief, Nestlé needs YOUth, om tegen 2030 10 miljoen jongeren over de hele wereld te helpen toegang te krijgen tot economische opportuniteiten. Dit wereldwijde initiatief combineert en coördineert al onze initiatieven die jonge mensen over de hele wereld ondersteunen, inbegrepen de Alliance for YOUth.

Lees meer over Nestlé needs YOUth

 

Milieuprestatie

Als we duurzaam willen blijven groeien, moeten we ervoor zorgen de hulpbronnen van onze planeet verstandig te gebruiken. We willen niet alleen dat onze producten smakelijker en gezonder zijn, maar ook beter voor het milieu. Onze ambitie voor 2030 is het streven naar een nul impact op het milieu in onze werkzaamheden. De vrijwaring van het milieu maakt deel uit van onze Creating Shared Value piramide, die ook water als een van onze prioriteiten vooropstelde.

Lees meer over de verbetering van onze milieuprestatie