Sort by
Sort by

Wij geloven in het vermogen van voeding om de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren.

Wij werken al tientallen jaren nauw samen met onze partners om innovatieve projecten op te zetten en milieuvriendelijke praktijken aan te nemen. Wij verbinden ons ertoe om onze middelen en expertise op wereldwijde schaal in te zetten om de impact van onze productieketen te beperken, om onze overgang naar regeneratieve voedselsystemen te versnellen en om onze verpakkingen te beperken en te herzien. Ons doel is om tegen 2050 netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken.

Uit deze verbintenissen blijkt onze wil om een duurzame aanpak te hanteren, in lijn met de wereldwijde uitdagingen waar wij allemaal mee worden geconfronteerd. Wij zijn vastbesloten om te werken aan de toekomst en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en om de gemeenschappen waarmee wij werken en die wij van dienst zijn te ondersteunen.

Onze aanpak van duurzaamheid is holistisch en omvat een hele reeks verbintenissen.

 • Toeleveringsketens ontwikkelen
  > zonder CO2-uitstoot
  > zonder verband met ontbossing
 • Regeneratieve landbouw bevorderen
  > het milieu beschermen, vernieuwen en herstellen
 • Verantwoord omgaan met water
  > Het gebruik ervan in de productie verminderen
  > Toegang tot water garanderen voor de gemeenschappen
 • Onze verpakkingen herzien
  > ze verminderen
  > ze recycleerbaar maken
  > het gebruik van plastic verminderen
Onze werknemers centraal stellen in onze acties
> werk- en opleidingskansen bieden aan jongeren
> een inclusieve werkomgeving creëren die gericht is op diversiteit
> de veiligheid en het welzijn van onze werknemers en levenskwaliteit op het werk garanderen

Lees meer over onze wereldwijde acties, initiatieven, verbintenissen en vooruitgang op weg naar een duurzamere wereld op de website van het Nestlé hoofdkantoor (informatie in het Engels)