Sort by
Sort by

Nestlé en de mensenrechten

Wij willen een voorbeeld zijn in de naleving van de mensenrechten en van goede werkpraktijken in al onze handelsactiviteiten. Wij hebben ons ertoe verbonden om de hoogste normen op het gebied van de mensenrechten toe te passen in al onze activiteiten en in onze hele waardeketen.

Wij hebben het Raamwerk en de Leidende Beginselen van de Verenigde Naties voor bedrijven en de mensenrechten opgenomen in onze Corporate Business Principles, onze Supplier Code  en andere beleidslijnen die het gedrag van onze 323.000 medewerkers wereldwijd sturen.

Sinds 2008 werken wij samen met het Danish Institute for Human Rights, een toonaangevende organisatie op dit gebied, aan de ontwikkeling van een gesofisticeerd en erkend due diligence-proces voor de mensenrechten. Dit proces bestaat uit acht pijlers:

  • beleidsontwikkeling
  • overleg met de belanghebbenden
  • opleiding
  • beoordeling van de risico’s en mogelijke gevolgen
  • interne coördinatie
  • partnerschappen
  • toezicht
  • communicatie.

Wij streven ernaar om continu te verbeteren op dit gebied en de jaarlijkse vooruitgang voor elk van deze pijlers wordt gepubliceerd in ons jaarverslag “Nestlé in Society: Creating Shared value and meeting our commitment” (in de hoofdstukken over de mensenrechten en compliance).

Met meer dan 50% van onze medewerkers onder collectieve arbeidsovereenkomsten zijn wij een van de meest gesyndicaliseerde bedrijven ter wereld. Wij bespreken regelmatig kwesties in verband met het arbeidsrecht met de lokale vakbonden en in het kader van een formele globale dialoog met de International Union of Food Workers (IUF).

Gezien het complexe karakter van sommige van onze toeleveringsketens werken wij met derde partners om kwesties in verband met de mensenrechten beter te begrijpen en aan te pakken. Via ons programma voor duurzaam inkopen bespreken wij kwesties in verband met de mensenrechten met de rechtstreekse en onrechtstreekse toeleveranciers voor 12 landbouwgrondstoffen met een hoog risico. Sinds 2011 bestrijden wij, in samenwerking met de Fair Labor Association, kinderarbeid in onze toeleveringsketen voor cacao en hazelnoten. In 2015 hebben wij Vérité, een ngo die werkt met bedrijven om hen arbeidskwesties te helpen begrijpen en oplossen, om beschuldigingen van misbruik in de Thaise visserij-industrie te onderzoeken. Naar aanleiding van het onderzoek van Vérité hebben wij in november 2015 een actieplan gestart voor de zeevruchten uit Thailand. De implementatie ervan is in volle gang en updates over de vooruitgang zullen gepubliceerd worden.

Wij hebben ook het Nestlé-rapportagesysteem voor integriteit geïmplementeerd, ons mechanisme voor de behandeling van interne klachten, in al onze activiteiten. In 2013 hebben wij wereldwijd "TellUs" gelanceerd, een extern vertrouwelijk mechanisme voor klachtenbeheer, dat externe mensen en groepen in staat stelt om eventuele problemen in verband met de mensenrechten en compliance betreffende ons bedrijf te melden. In 2015 werden wij een van de vijf grote bedrijven die het Raamwerk in verband met het UN Guiding Principles Reporting Framework (UNGPRF) van de Leidende Beginselen van de Verenigde Naties invoerde, het eerste informatiedocument voor bedrijven op dit gebied. Hoewel deze initiatieven ons voor nieuwe uitdagingen stellen op het gebied van transparantie en rapportage, zijn wij van mening dat ze een positief effect hebben op de gemeenschappen waarin wij actief zijn en op de samenleving als geheel.