Sort by
Sort by

Het engagement van Nestlé tegen de ontbossing.

Nestlé is gekant tegen ontbossing en de vernietiging van natuurlijke habitats over de hele wereld. In 2010 hebben we ons ertoe verbonden om tegen 2020 een einde te maken aan de ontbossing in onze toeleveringsketens.

De afgelopen tien jaar hebben we een combinatie van middelen ingezet, waaronder het in kaart brengen van de toeleveringsketens, certificering, Starlink-satellietmonitoring en verificatie ter plaatse, om ervoor te zorgen dat de grondstoffen die we kopen niet gepaard gaan met ontbossing. Als resultaat van deze inspanningen verwachten we dat meer dan 90 procent van onze belangrijkste landbouwgrondstoffen tegen eind 2020 ontbossingsvrij zal zijn, tegenover 77 procent begin 2019.

We blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat geen van onze producten gepaard gaat met ontbossing. We blijven samenwerken met onze leveranciers om hen te helpen hun praktijken te veranderen. We moeten ook kleinschalige landbouwers benaderen om ervoor te zorgen dat we het juiste evenwicht vinden tussen hun levensonderhoud en bescherming van de bossen. We gaan daarom zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de mensenrechten en sociale ontwikkeling worden gerespecteerd.

Om een echte verandering te bewerkstelligen, is er meer transparantie nodig in de hele sector, waarbij we verder moeten gaan dan geen ontbossing en ons ook moeten richten op bosbehoud en een meer collectieve actie op het terrein.

Transparantie in de toeleveringsketen is essentieel om iedereen verantwoordelijk te maken en vooruitgang te tonen. Daarom hebben we de lijst van onze leveranciers voor de 15 prioritaire grondstoffen openbaar gemaakt in ons ‘Responsible Context Sourcing Program’ (programma voor toelevering in een verantwoordelijke context) en rapporteren we onze voortgang in het licht van onze verbintenis tegen ontbossing. We moedigen anderen aan hetzelfde te doen.

We zijn onze initiatieven in de landbouw om meer koolstof te absorberen, aan het opschalen. Daarom versterken we onze programma’s voor landbouwers om land te herstellen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, onder meer door het opnieuw aanplanten van bomen en het verbeteren van de biodiversiteit. Deze acties zullen bijdragen aan ons engagement om onze netto-uitstoot tegen 2050 tot nul te herleiden.

Tot slot zijn gerichte collectieve acties en samenwerking op het terrein en contacten met de overheden op nationaal en regionaal niveau ook van cruciaal belang. Daarom hebben we onze betrokkenheid bij een aantal samenwerkingsinitiatieven vergroot en zullen we een toonaangevende rol blijven spelen om positieve veranderingen in de hele sector te stimuleren.

 

 

 

 

Oktober 2019